Over Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een veilig ziekenhuis dat op basis van actuele kennis hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg levert. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifi eke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werken we aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven.

Wij bieden gezondheidswinst

We bieden gezondheidswinst voor de patiënten en inwoners van onze regio met voeding, bewegen en slaap als basis van onze zorg en kennis. Vanwege onze focus op voeding, bewegen en slaap zijn wij een kennis- en expertisecentrum op het gebied van topsport, sport, darmleverzorg en reuk- en smaakproblematiek.

Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid.

Voeding, bewegen en slaap zijn bouwstenen van onze zorg. We doen veel wetenschappelijk onderzoek en de resultaten zijn een essentieel onderdeel van onze zorg, waardoor de patiënt een meer effectieve behandeling krijgt, sneller kan herstellen en zich beter voelt. We delen onze opgedane kennis breed en zetten deze ook in bij primaire en secundaire preventie. Hiermee dragen we bij aan een gezonde maatschappij als geheel. Ons onderscheidend vermogen komt tot uiting in aantoonbare voeding- en beweeginterventies in onze totale zorgverlening.

Vanuit deze focus hebben we 4 expertisecentra: