Over Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een veilig ziekenhuis dat zorg levert op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Onze zorg is hoogwaardig, goed georganiseerd en mensgericht.

Samen met u als patiënt en andere zorgaanbieders in ons netwerk, werken we aan uw gezondheidwinst. Dit doen we door behandelingen en het voorkomen van ziekte, met aandacht voor uw kwaliteit van leven.

Wij geven patiënten handvatten waarmee zij zelf kunnen bouwen aan een gezonde leefstijl. Hiermee bieden wij hen gezondheidswinst voor hun verdere leven.

Voeding, bewegen en slaap.
Bouwstenen voor uw gezondheid

Voeding
Voeding
Bewegen
Bewegen
Slaap
Slaap

Voeding, bewegen en slaap zijn bouwstenen van onze zorg. We doen veel wetenschappelijk onderzoek en de resultaten zijn eenbelangrijk onderdeel van onze zorg, waardoor de patiënt een meer effectieve behandeling krijgt, sneller kan herstellen en zich beter voelt. We delen onze kennis breed en zetten deze ook in bij primaire en secundaire preventie. Hiermee dragen we bij aan een gezonde maatschappij als geheel. Ons onderscheidend vermogen komt tot uiting in aantoonbare voeding-, beweeg-, en slaapinterventies in onze totale zorgverlening.

Vanuit deze focus hebben we 4 expertisecentra: 

Afspelen

Patiënten kunnen bij ons terecht voor bijna alle medische specialismen. We hebben een groot aantal subspecialisaties en werken samen met andere (zorg)organisaties. Zo leveren wij een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. De patiënt kan met al zijn zorgvragen bij ons terecht. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie.

Ons ziekenhuis staat bekend om zijn expertise op het gebied van voeding, bewegen en slaap. Maar ook echografie en MRI, intensieve zorg, slaapproblematiek en het Vrouw, Moeder en Kind-centrum zijn belangrijke deskundigheidsgebieden. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel. Patiëntveilig werken is op alle niveaus in de organisatie een belangrijk onderdeel van het dagelijks handelen. Ziekenhuis Gelderse Vallei is door Qualicor Europe (voorheen NIAZ) inclusief het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geaccrediteerd sinds 2006.

Voeding, bewegen en slaap zijn bouwstenen van onze zorg. Voor, tijdens en na een ziekenhuisopname besteden wij extra aandacht aan voeding, bewegen en slaap. Behandelingen worden hierdoor effectiever, de patiënt herstelt sneller en voelt zich beter. Wij hebben bijvoorbeeld een uniek maaltijdservicesysteem: ‘Zorg met Goede Voeding’. Iedere patiënt kan zelf van de menukaart bestellen. Hij bepaalt wat, waar, wanneer en met wie hij wil eten. De bestelling wordt vers bereid en binnen 45 minuten bij de patiënt geserveerd.

Samen met Wageningen University & Research doen wij wetenschappelijk onderzoek naar voeding. De resultaten implementeren we in innovatieve voedingsbehandelingen. Die helpen bij het behalen van optimale gezondheidswinst.


Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft 2.623 medewerkers, 180 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Wij verzorgen patiënten in West- en Midden Gelderland en Oost-Utrecht. Dit verzorgingsgebied telt ruim 260.000 inwoners. Wij hebben spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en een polikliniek met prikpost in Wageningen. Zo waarborgen wij de patiëntenzorg dichtbij huis voor de inwoners van met name West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht, maar ook voor patiënten van (ver) daarbuiten.

Medewerkers vormen de spil van ons ziekenhuis. Wij creëren een zo goed mogelijke  werkomgeving voor onze medewerkers waarin ieder zich inzet voor de best mogelijke zorg- verlening aan elke patiënt. Een gedragscode voor iedereen die werkzaam is voor ZGV helpt hierbij.

Bekijk hier onze gedragcode.