Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn bedoeld om inzicht te geven in de organisatieresultaten over 1 kalenderjaar.

De kwaliteitsindicatoren zijn tot stand gekomen op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten.

Bekijk de kwaliteitsindicatoren

De kwaliteitsindicatoren vindt u op de website kiesbeter.nl. Op deze website van de overheid kunt u de kwaliteit van zorginstellingen bekijken en vergelijken.