Kwaliteitskeurmerken

U moet erop kunnen rekenen dat uw ziekenhuis goede en veilige zorg biedt en aantoonbare kwaliteit levert. Daarom zijn wij continu bezig de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Ons ziekenhuis is gecertificeerd door verschillende instituten. Hieronder vindt u een overzicht van de kwaliteitscertificaten die ons ziekenhuis heeft ontvangen.


NIAZ accreditatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt sinds 2006 over de NIAZ-accreditatie. Dat betekent dat ons ziekenhuis een adequate én veilige organisatie is. In 2017 hebben wij de accreditatie opnieuw behaald. De accreditatie is geldig tot juni 2021.

ISO 15189 accreditatie laboratoria

De ISO 15189 is een standaard voor medische laboratoria. Het keurmerk is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en heeft betrekking op 2 van onze laboratoria: het KCHL en het MML.

GMP-Z certificering

De apotheek heeft in april 2010 de certificering GMP-Z (Good Manufacturing Practice Ziekenhuizen) gehaald. Deze norm beschrijft hoe er op een goede manier geneesmiddelen geproduceerd moeten worden in de ziekenhuisapotheek.

HKZ accreditatie ISO 9001 dialysecentra

De afdeling dialyse is sinds 2004 gecertificeerd volgens de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat geeft aan dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en overheid zijn gesteld.

SCAS certificering sport- en topsportgeneeskunde

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) certificeert sportmedische en topsportmedische instellingen. Dit gebeurt aan de hand van criteria waaraan deze organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau. Het Sportmedisch Adviescentrum Gelderse Vallei (SMA Gelderse Vallei) is gecertificeerd als sportmedische én als topsportmedische instelling.   

Roze lintje Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft aan Ziekenhuis Gelderse Vallei het roze lintje uitgereikt: de erkenning en complimenten voor uitstekende zorg aan borstkankerpatiënten. Het ziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen van goede oncologische zorg voor deze patiënten. Ook voor 2018-2019 heeft ons ziekenhuis het roze lintje weer behaald.

Keurmerk Veilig Voedsel

Met het Keurmerk Veilig Voedsel toont een organisatie aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen voor hygiëne en voedselveiligheid. Het keurmerk Veilig Voedsel wordt toegekend door de stichting Veiligvoedsel.nl. Ons ziekenhuis bezit dit keurmerk sinds december 2016.

Pluim voor vruchtbaarheidszorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei is in het bezit van de pluim voor vruchtbaarheidszorg. Een ziekenhuis ontvangt dit keurmerk als het voldoet aan de kwaliteitscriteria van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

NVA erkenning pijngeneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) kan een zorginstelling registreren als erkende instelling voor pijngeneeskunde, als deze instelling aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan deze kwaliteitseisen en is in het bezit van de NVA erkenning.

HKZ certificering poliklinische Vallei Apotheek

De Vallei Apotheek is sinds 2014 gecertificeerd volgens de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat geeft aan dat de poliklinische apotheek de klant centraal stelt en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Hiermee voldoet de apotheek aan de eisen die klanten, professionals en financiers aan ons stellen.