Kwaliteitskeurmerken

U moet erop kunnen rekenen dat uw ziekenhuis goede en veilige zorg biedt en aantoonbare kwaliteit levert. Daarom zijn wij continu bezig de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Ons ziekenhuis is gecertificeerd door verschillende instituten. Hieronder vindt u een overzicht van de kwaliteitscertificaten die ons ziekenhuis heeft ontvangen.


NIAZ accreditatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt sinds 2006 over de NIAZ-accreditatie. Dat betekent dat ons ziekenhuis een adequate én veilige organisatie is. In 2017 hebben wij de accreditatie opnieuw behaald. De accreditatie is geldig tot juni 2021.

ISO 15189 accreditatie laboratoria

De ISO 15189 is een standaard voor medische laboratoria. Het keurmerk is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en heeft betrekking op 2 van onze laboratoria: het KCHL en het MML.

GMP-Z certificering

De apotheek heeft in april 2010 de certificering GMP-Z (Good Manufacturing Practice Ziekenhuizen) gehaald. Deze norm beschrijft hoe er op een goede manier geneesmiddelen geproduceerd moeten worden in de ziekenhuisapotheek.

Kwaliteitskeurmerk ZKN

Gelderse Vallei Vivre beschikt over het kwaliteitskeurmerk ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

HKZ accreditatie ISO 9001 dialysecentra

De afdeling dialyse is sinds 2004 gecertificeerd volgens de HKZ-normen (Harmonisatiewet Kwaliteit Zorginstellingen). Dit certificaat geeft aan dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en overheid zijn gesteld.

SCAS certificering sport- en topsportgeneeskunde

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) certificeert sportmedische en topsportmedische instellingen. Dit gebeurt aan de hand van criteria waaraan deze organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau. Het Sportmedisch Adviescentrum Gelderse Vallei (SMA Gelderse Vallei) is gecertificeerd als sportmedische én als topsportmedische instelling.   

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis (SFH)

Ons ziekenhuis is in het bezit van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Dit is een keurmerk voor ziekenhuislocaties die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen. Het keurmerk is een initiatief van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM.

Roze lintje Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft aan Ziekenhuis Gelderse Vallei het roze lintje uitgereikt: de erkenning en complimenten voor uitstekende zorg aan borstkankerpatiënten. Het ziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen van goede oncologische zorg voor deze patiënten. Ook voor 2018-2019 heeft ons ziekenhuis het roze lintje weer behaald.

Vaatkeurmerk

Elke 2 jaar geeft De Hart&Vaatgroep het Vaatkeurmerk uit. Het vaatkeurmerk geeft aan dat een ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg van de Vereniging van Vaatpatiënten op de zorg rond de beenslagaders, buikslagader of halsslagader. In september 2017 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei het Vaatkeurmerk weer gekregen op alle 3 de domeinen voor de komende 2 jaar.

Spataderkeurmerk


Het Spataderkeurmerk wordt uitgegeven door De Hart&Vaatgroep en is afgeleid van het Vaatkeurmerk (zie hierboven). In september 2017 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei het Spataderkeurmerk weer voor een jaar gekregen.

  Keurmerk Veilig Voedsel

  Met het Keurmerk Veilig Voedsel toont een organisatie aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen voor hygiëne en voedselveiligheid. Het keurmerk Veilig Voedsel wordt toegekend door de stichting Veiligvoedsel.nl. Ons ziekenhuis bezit dit keurmerk sinds december 2016.

  Groen vinkje darmkankerzorg

  Het groene vinkje darmkankerzorg werd toegekend door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK), maar om financiële redenen is de NFK gestopt met de beoordeling voor en toekenning van dit keurmerk. De NFK verwijst hiervoor naar het Kwaliteitsvenster van de NVZ. Volgens het Kwaliteitsvenster voldoet Ziekenhuis Gelderse Vallei ruimschoots aan de criteria voor het verlenen van goede darmkankerzorg.

  Darmstoma Zorgwijzer (groen vinkje stomazorg)

  Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de normen vanuit patiëntenperspectief en heeft het vinkje voor goede stomazorg. Het vinkje wordt toegekend door de Stomavereniging.

  Patiëntenwijzer prostaatkanker (groen vinkje prostaatkankerzorg)

  Ziekenhuis Gelderse Vallei is in het bezit van het groene vinkje prostaatkankerzorg. Dit groene vinkje wordt jaarlijks uitgereikt door de vereniging voor prostaatkankerpatiënten aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor patiëntgerichte prostaatkankerzorg. Met dit keurmerk laat een ziekenhuis zien dat het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

  Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker (groen vinkje bloed- en lymfklierkankerzorg)

  Ziekenhuis Gelderse Vallei is in het bezit van het groene vinkje bloed- en lymfklierkankerzorg. Een ziekenhuis krijgt een groen vinkje als het voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede bloed- en lymfklierkankerzorg. De betrokken kankerpatiëntenorganisaties bepalen ieder half jaar welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor het groene vinkje.

  Pluim voor vruchtbaarheidszorg

  Ziekenhuis Gelderse Vallei is in het bezit van de pluim voor vruchtbaarheidszorg. Een ziekenhuis ontvangt dit keurmerk als het voldoet aan de kwaliteitscriteria van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

  Smiley’s Stichting Kind en Ziekenhuis

  Ons ziekenhuis heeft 3 bronzen smileys gekregen van de Stichting Kind en Ziekenhuis voor de afdelingen:

  • kinder- en jongerenafdeling
  • kinderpolikliniek/-dagbehandeling
  • gezinsgerichte zorg afdeling kraam- en verloskunde

  Sterren voor apneuzorg

  Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft 3 sterren voor Apneuzorg. Deze sterren worden uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Slaapapneupatiënten en geven de tevredenheid van mensen met slaapapneu aan. De slaapklinieken worden beoordeeld op een aantal aspecten van het diagnoseproces. Een ziekenhuis kan 1 tot 5 sterren ontvangen.

  NVA erkenning pijngeneeskunde

  De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) kan een zorginstelling registreren als erkende instelling voor pijngeneeskunde, als deze instelling aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan deze kwaliteitseisen en is in het bezit van de NVA erkenning.

  Gastvrijheidszorg met sterren

  In 2014 hebben wij de maximale 5 sterren behaald in de gids 'Gastvrijheidszorg met sterren'.