Sterftecijfers

Ziekenhuis Gelderse Vallei publiceert jaarlijks de sterftecijfers.

Dit zijn de HSMR-gegevens (Hospital Standard Mortality Ratio). Vanaf 2014 aangevuld met de sterftecijfers per ziektebeeld, de zogenaamde SMR. De HSMR komt tot stand op basis van deze SMR gegevens. Ons ziekenhuis hanteert de (H)SMR als intern kwaliteitsinstrument. Dit kan aanleiding geven tot nadere analyse om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

HSMR

De HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen. Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht mag worden.

De HSMR geeft het totaalbeeld van alle 157 diagnosegroepen. In 2018 waren er in Ziekenhuis Gelderse Vallei totaal 22.400 opnamen en 428 sterfgevallen. Het berekende aantal verwachte sterfgevallen was 458. Het aantal sterfgevallen was in 2018 dus 30 lager dan verwacht. De berekende HSMR over 2018 is daarmee 93 met een ondergrens van 85 en bovengrens van 103.

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2018 van 64 tot 122. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei (93) voor 2018 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar (2016-2018). Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer.

De HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei over deze periode is 96. Met een ondergrens van 90 en bovengrens van 101. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2016-2018 van 66 tot 120. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de periode 2016-2018 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

SMR

De SMR is een indicator om verwachte en werkelijke sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde per ziektebeeld (diagnosegroep), waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

Analyse

Bij afwijkingen in de (H)SMR cijfers analyseren we deze op basis van dossieronderzoek. We kijken wat de mogelijke verklaringen zijn voor de afwijking en we kijken naar mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van zorg. We richten ons op volledige en juiste registratie waardoor we goed zicht krijgen op onze kwaliteit.

Naast eventuele acties achteraf naar aanleiding van de HSMR cijfers, analyseren wij onze kwaliteit van zorg continu. Het dossier van iedere overleden patiënt wordt door specialisten besproken in de necrologiecommissie. Eventuele verbeteracties worden onmiddellijk opgepakt.