Sterftecijfers

Ziekenhuis Gelderse Vallei publiceert jaarlijks de sterftecijfers.

Dit zijn de HSMR-gegevens (Hospital Standard Mortality Ratio). Vanaf 2014 aangevuld met de sterftecijfers per ziektebeeld, de zogenaamde SMR. De HSMR komt tot stand op basis van deze SMR-gegevens. Ons ziekenhuis hanteert de (H)SMR als intern kwaliteitsinstrument. Dit kan aanleiding geven tot nadere analyse om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

HSMR

De HSMR geeft het totaalbeeld van alle 157 diagnosegroepen. In 2021 waren er in Ziekenhuis Gelderse Vallei totaal 18.271 opnamen en 347 sterfgevallen. Het berekende aantal verwachte sterfgevallen was 357. Het aantal sterfgevallen was in 2021 dus 10 lager dan verwacht. De berekende HSMR over 2021 is daarmee 97 met een ondergrens van 87 en bovengrens van 108.

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2020 van 66 tot 139. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei (97) voor 2021 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar (2019-2021). Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer.

De HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei over deze periode is 97. Met een ondergrens van 92 en bovengrens van 103. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2019-2021 van 67 tot 123. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de periode 2019-2021 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

SMR

De SMR is een indicator om verwachte en werkelijke sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde per ziektebeeld (diagnosegroep), waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

De HSMR is opgebouwd uit de overlijdens van patiënten die in een bepaalde diagnosegroep vallen. Door naar deze onderdelen (SMR) te kijken kun je inzicht krijgen in de behandeling van deze groepen.

Analyse

Ieder jaar analyseren wij deze cijfers om kwetsbare plekken in onze zorg op te sporen en waar nodig aanpassingen te doen. Naast de HSMR gebruiken we meer instrumenten om onze kwaliteit te monitoren, zoals incidentregistratie en interne audits. Samen maken ze onderdeel uit van ons kwaliteitssysteem.

Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.