Sterftecijfers

Ziekenhuis Gelderse Vallei publiceert jaarlijks de sterftecijfers.

Dit zijn de HSMR-gegevens (Hospital Standard Mortality Ratio). Vanaf 2014 aangevuld met de sterftecijfers per ziektebeeld, de zogenaamde SMR. De HSMR komt tot stand op basis van deze SMR-gegevens. Ons ziekenhuis hanteert de (H)SMR als intern kwaliteitsinstrument. Dit kan aanleiding geven tot nadere analyse om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

HSMR

De HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen. Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht mag worden.

De HSMR geeft het totaalbeeld van alle 157 diagnosegroepen. In 2020 waren er in Ziekenhuis Gelderse Vallei totaal 18.403 opnamen en 362 sterfgevallen. Het berekende aantal verwachte sterfgevallen was 373. Het aantal sterfgevallen was in 2020 dus 11 lager dan verwacht. De berekende HSMR over 2020 is daarmee 97 met een ondergrens van 87 en bovengrens van 108.

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2020 van 68 tot 132. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei (97) voor 2020 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar (2018-2020). Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer.

De HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei over deze periode is 96. Met een ondergrens van 90 en bovengrens van 101. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2018-2020 van 66 tot 118. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de periode 2018-2020 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

SMR

De SMR is een indicator om verwachte en werkelijke sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde per ziektebeeld (diagnosegroep), waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

De HSMR is opgebouwd uit de overlijdens van patiënten die in een bepaalde diagnosegroep vallen. Door naar deze onderdelen (SMR) te kijken kun je inzicht krijgen in de behandeling van deze groepen.

Analyse

Ieder jaar analyseren wij deze cijfers om kwetsbare plekken in onze zorg op te sporen en waar nodig aanpassingen te doen. Naast de HSMR gebruiken we meer instrumenten om onze kwaliteit te monitoren, zoals incidentregistratie en interne audits. Samen maken ze onderdeel uit van ons kwaliteitssysteem.