Sterftecijfers

Ziekenhuis Gelderse Vallei publiceert jaarlijks de sterftecijfers.

Dit zijn de HSMR-gegevens (Hospital Standard Mortality Ratio). Vanaf 2014 aangevuld met de sterftecijfers per ziektebeeld, de zogenaamde SMR. De HSMR komt tot stand op basis van deze SMR gegevens. Ons ziekenhuis hanteert de (H)SMR als intern kwaliteitsinstrument. Dit kan aanleiding geven tot nadere analyse om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

HSMR

De HSMR 2016 is berekend over alle opgenomen patiënten. De HSMR geeft aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde. De HSMR geeft het totaalbeeld van alle vijftig diagnosegroepen. Het aantal opnames was 22.254, de sterfte in 2016 was 407, de verwachte sterfte 438, de HSMR was 93 met een ondergrens 84 en bovengrens 102. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2016 van 65 tot 125. Dat betekent dat de HSMR van ZGV voor 2016 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

SMR

De SMR is een indicator om verwachte en werkelijke sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde per ziektebeeld (diagnosegroep), waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

Over alle ziekenhuizen bekeken is de SMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een SMR heeft voor een bepaald ziektebeeld, die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er meer klinische patiënten met dit ziektebeeld zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de SMR van een ziektebeeld significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Voor vijftig verschillende ziektebeelden wordt een SMR berekend, waardoor onze patiënten met andere ziektebeelden hier niet onder vallen.

Analyse

Bij afwijkingen in de (H)SMR cijfers analyseren we deze op basis van dossieronderzoek. We kijken wat de mogelijke verklaringen zijn voor de afwijking en we kijken naar mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van zorg. We richten ons op volledige en juiste registratie waardoor we goed zicht krijgen op onze kwaliteit.

Naast eventuele acties achteraf naar aanleiding van de HSMR cijfers, analyseren wij onze kwaliteit van zorg continu. Het dossier van iedere overleden patiënt wordt door specialisten besproken in de necrologiecommissie. Eventuele verbeteracties worden onmiddellijk opgepakt.