nov
7
ma

IC-café

19:00 - 21:00 uur
Bethanië, Platteelhof 3, 6711 JK Ede

Het IC-café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten en hun familie. Bij het IC-café kunnen ze lotgenoten ontmoeten en praten over hun ervaring betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling en over de periode daarna. Het thema van deze bijeenkomst is "Wie kijkt er naar me om na de IC-opname?". Denk hierbij aan o.a. de rol van nazorg, steun en financieel.

Coby Marchal is medisch maatschappelijk werker in Ziekenhuis Gelderse Vallei en vertelt over nazorg, ondersteunende organisaties, de steun van de eigen fysiotherapeut, het sociaal wijkteam en wmo, de veranderende rol van de partner en verwerking na fysiek herstel. Ook uw eigen inbreng is van harte welkom.

Deze thema-avond wordt georganiseerd door de stuurgroep IC-café, bestaande uit voormalig IC-patiënten, naasten en medewerkers van de IC-afdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uit gesprekken met voormalige IC-patiënten en hun naasten blijkt dat er na opname behoefte is aan het delen van ervaringen met lotgenoten en het uitwisselen van informatie buiten het ziekenhuis. Het IC-café is een ontmoetingsplek waar ruimte is voor discussie en het delen van ervaringen. De periode van ziek zijn, de opname op de IC-afdeling en de periode daarna is een intensieve periode zowel voor de patiënt, de familie en naasten.

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. 

Lees hier meer informatie

Agendaoverzicht