mrt
6
ma

IC-café

19:00 - 21:00 uur
Bethanië, Platteelhof 3, 6711 JK Ede

Het IC-café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten en hun familie. Bij het IC-café kunnen ze lotgenoten ontmoeten en praten over hun ervaring betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling en over de periode daarna. Het thema van deze bijeenkomst is: 'Voeding en bewegen'.

Deze thema-avond wordt georganiseerd door de stuurgroep IC-café, bestaande uit voormalig IC-patiënten, naasten en medewerkers van de IC-afdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uit gesprekken met voormalige IC-patiënten en hun naasten blijkt dat er na opname behoefte is aan het delen van ervaringen met lotgenoten en het uitwisselen van informatie buiten het ziekenhuis. Het IC-café is een ontmoetingsplek waar ruimte is voor discussie en het delen van ervaringen. De periode van ziek zijn, de opname op de IC-afdeling en de periode daarna is een intensieve periode zowel voor de patiënt, de familie en naasten.

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. Agendaoverzicht