jun
17
ma

IC-café

19:00 - 21:30 uur
Het T-café in Veenendaal, Zandstraat 36 in de Troubadour

Het I- café is een trefpunt voor voormalig IC-patiënten en hun naasten. Onder het genot van een kopje koffie of thee staat elke keer een gespreksonderwerp centraal. Deze keer gaat het over verwardheid en cognitieve stoornissen, zoals een verminderd geheugen of concentratieproblemen. Er is alle ruimte voor vragen en discussie, maar vooral ook voor contact met elkaar. Zodat u uw ervaringen kunt uitwisselen met anderen en van elkaar kan horen hoe anderen omgaan met het leven na de IC.

Gespreksonderwerp

Maandag 17 juni is het gespreksonderwerp verwardheid en cognitieve stoornissen, zoals een verminderd geheugen of concentratieproblemen. Mensen die op de IC hebben gelegen, hebben vaak daarna nog lang moeite met hun geheugen, concentratie, het herkennen van gezichten, het nemen van beslissingen en zulk soort zaken. ‘Ik moet zoeken naar woorden of ik vergeet dingen. Ik vind het lastig om dingen goed te plannen’ aldus een patiënt. Omdat veel ex-IC-patiënten hier last van hebben, is dit het onderwerp voor het IC-café op 17 juni.
Martijn Grotenhuis weet, als geriater bij Ziekenhuis Gelderse Vallei, alles over verwardheid en cognitieve stoornissen. Hij vertelt hoe dit kan ontstaan na een IC-opname.

Voor wie

De avond is bedoeld voor alle ex-IC-patiënten en/of naasten dus niet alleen voor mensen die in Ziekenhuis Gelderse Vallei opgenomen zijn geweest. Toegang tot het IC-café is gratis en inschrijving is niet nodig.

Door wie

Het IC-café wordt georganiseerd door IC-verpleegkundigen van Ziekenhuis Gelderse Vallei, een stuurgroep bestaande uit ex-IC-patiënten en patiëntenorganisatie IC Connect. Vanaf nu is er iedere 8 weken een IC-café.

Tijd

Inloop vanaf 19.00 uur. Start bijeenkomst om 19.30 uur.

Meer informatie

  • voor informatie en/of vragen kunt u mailen naar icrevalidatie@zgv.nl
  • u kunt ook kijken op ook kijken op www.icconnect.nl
Agendaoverzicht