Coronamaatregelen per 25 september

24 September 2021

De overheid heeft besloten om met ingang van zaterdag 25 september de landelijke coronamaatregelen te versoepelen. Wat betekent deze versoepeling voor de coronamaatregelen in Ziekenhuis Gelderse Vallei?

Zorgvuldige overweging

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft zorgvuldig gekeken in hoeverre het ziekenhuis meegaat in de landelijke versoepeling. Menswaardige zorg, veiligheid en zorg voor de patiënten en medewerkers zijn hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het ziekenhuis de zorg heeft voor kwetsbare patiënten. Ook is er rekening gehouden met de vaccinatiegraad in de regio en het aantal ziekenhuisopnames in de regio. Op basis van het aantal ziekenhuisopnames heeft de regio nog de status ernstig tot zeer ernstig.

De basisregels blijven van kracht

De basisregels (handen desinfecteren, geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog) blijven onverminderd van belang, ook als u gevaccineerd bent. Voor onze patiënten, medewerkers en bezoekers geldt nog altijd bij klachten: laat u testen bij de GGD.

Afstand houden wordt een advies

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een advies. Het ziekenhuis vraagt patiënten en bezoekers om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Afstand houden helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Versoepelde maatregelen voor patiënten

  • patiënten mogen maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment ontvangen (met mondneusmasker als 1,5 meter niet haalbaar is)
  • de bezoektijd wordt uitgebreid naar de oorspronkelijke eindtijd: 20.00 uur
  • het watertappunt in de centrale hal gaat open

Nog blijvende maatregelen voor patiënten

  • een dringend verzoek om een (eigen of door Ziekenhuis Gelderse Vallei verstrekt medisch) mondneusmasker te dragen als de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd en bij verkoudheidsklachten.
  • maximaal 1 begeleider per patiënt op de polikliniek
  • wachtkamers blijven ingericht op 1,5 meter afstand, plexiglas schermen blijven staan en waar de afstand niet kan worden gegarandeerd, gebruikt men een mondneusmasker
  • afspraken indien mogelijk telefonisch of via een beeldbelconsult
  • water en koffie, thee voorzieningen voor bezoekers van polikliniek en de kliniek blijven nog gesloten

Positief getest en een afspraak in het ziekenhuis?

Bent u besmet met het coronavirus en heeft u een afspraak in ons ziekenhuis? Dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met de polikliniek waar u een afspraak heeft, via (0318) 43 43 45. Samen met u wordt gekeken of uw afspraak moet worden verzet of dat u toch naar het ziekenhuis kan komen en wat de vervolgstappen zijn.

Corona gerelateerde klachten en spoedzorg

Iedereen die bij de spoedeisende hulp binnenkomt, wordt gevraagd naar corona gerelateerde klachten. Patiënten die bij de spoedeisende hulp binnenkomen met corona gerelateerde klachten, zoals koorts, verkoudheidsklachten, hoesten óf die zelf al aangegeven hebben dat ze in contact zijn geweest met personen die met het coronavirus zijn besmet, worden getest en geïsoleerd verpleegd. Na de testuitslag blijkt of isolatie nodig blijft.

Nieuwsoverzicht