Dankbaar voor wat Mies Bouwman betekende

01 March 2018

Afgelopen maandag bereikte Ziekenhuis Gelderse Vallei het droevige nieuws dat Mies Bouwman op 88-jarige leeftijd is overleden. Jarenlang zette Mies zich actief in als lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Mede dankzij haar inzet zijn veel mooie projecten met succes gerealiseerd. Projecten om de zorg in het ziekenhuis voor de patiënten en hun naasten te veraangenamen, zoals muurschilderingen op de kinderafdeling en aanvullende zorg voor oncologische patiënten. Met zeer warme gevoelens denkt het ziekenhuis terug aan de ontmoetingen met Mies en dankbaar zijn wij voor alles wat zij voor ons ziekenhuis en onze patiënten heeft gedaan.  Nieuwsoverzicht