Energieke stappen om snel te verduurzamen

25 May 2020

Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is dat in 2030, de CO2-uitstoot met 49 % is verminderd. Nu Ziekenhuis Gelderse Vallei groen licht heeft gegeven voor de investeringen voor het vernieuwen van de energie-installaties in het ziekenhuis, bereikt het ziekenhuis al in 2023 deze CO2-reductie. Met onder andere nieuwe koelinstallaties, warmtepompen, een drastische vermindering van het gasverbruik én overal led-verlichting wordt dit gerealiseerd. Lid raad van bestuur Arjen Hakbijl: ‘Hiermee zetten we het duurzaamheidsbeleid voort dat we met de zonnepanelen op de parkeergarage al hadden ingezet. Het sluit ook mooi aan bij onze regionale samenwerking in de Green Deal.’

Masterplan

Al in 2018 zijn de eerste stappen gezet voor modernisering van de energievoorziening. Hoofd techniek Koen Tuinhout: 'Ons gebouw is nu bijna 20 jaar oud. Hierdoor zitten onze huidige installaties qua levensduur, energieopwekking en distributie aan hun maximale capaciteit. Mede hierdoor wisten we dat we onder andere meer koelcapaciteit nodig gaan hebben. Ook vanwege de verbouwing van het operatiekamercomplex, waar we een grotere energiecapaciteit nodig hebben voor alle nieuwe techniek. Daarom zijn de afdeling techniek, huisvesting en bouw en de manager facilitair bedrijf al vroeg begonnen met nadenken over onze aanpak. Samen met ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV hebben we verschillende stappen doorlopen om te onderzoeken welke oplossingen passen bij de toekomstvisie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hierover hebben we de raad van bestuur geadviseerd. Dit alles leidde tot een energiemasterplan, waarin we ons de komende 3 jaar verbinden aan duurzame vernieuwingen. Het plan geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei ruimte om ambities vanuit technisch oogpunt te kunnen blijven faciliteren.’ Met het plan is over 3 jaar verspreid een investering van ruim 6 miljoen euro gemoeid. Arjen Hakbijl: ‘Dit past inhoudelijk én financieel in ons eerder vastgestelde meerjarenhuisvestingsplan.’

Nieuwsoverzicht