Extra maatregel voor veilig bezoek aan het ziekenhuis

24 September 2020

Vanaf uiterlijk 1 oktober krijgen alle patiënten, begeleiders en bezoekers bij binnenkomst een mondneusmasker uitgereikt. Deze moet gedragen worden tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis, tenzij de behandelaar aangeeft dat het masker kan worden afgezet. We nemen deze maatregel omdat de kans op besmetting in onze regio momenteel toegenomen is (R-getal is hoger dan 1). Deze maatregel blijft van kracht totdat de kans op besmetting in onze regio weer is gedaald. Het is niet toegestaan een eigen mondneusmasker te gebruiken in ons ziekenhuis. De mondmaskers die worden uitgereikt moeten bij vertrek weer worden ingeleverd.

Coronacheck
Voor de komst naar het ziekenhuis moet iedereen nog steeds de digitale coronacheck invullen en de daarbij gegeven instructies opvolgen. Deze check vindt u hier.

Nieuwsoverzicht