Goede spataderzorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei

13 September 2018

Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt van de Harteraad het Spataderkeurmerk 2018. Dit keurmerk helpt patiënten, hun verwijzers en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede spataderzorg wordt aangeboden. Ook wil de Harteraad met het Spataderkeurmerk bijdragen aan goede kwaliteit van de behandeling van spataders in Nederland.

Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan alle criteria, waardoor het keurmerk opnieuw is toegekend.

Samenwerking

Een van de criteria dat het in elk ziekenhuis mogelijk moet zijn om afspraak en (niet-invasieve) onderzoeken op één dag te doen. En dat kan in Ziekenhuis Gelderse Vallei door de nauwe samenwerking tussen vaatchirurg en dermatoloog. In het multidisciplinaire overleg werken de drie vaatchirurgen en de twee physician assistants nauw samen met de radiologen, vaatlaboranten en dermatologen.

Kort traject

Voor mensen met spataderen heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei een speciaal kort traject van diagnose stellen tot en met de behandeling. Als iemand via de huisarts een verwijsbrief heeft voor de behandeling van spataders volgt binnen twee weken een duplexonderzoek (onderzoek van de bloedvaten en de stroomsnelheid). Aansluitend is de afspraak bij de physician assistant vaatchirurgie en wordt besproken welke behandelmethode het meest geschikt is. Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt vijf verschillende behandelmethoden. Dan volgt op een zo kort mogelijke termijn, meestal binnen 2 à 3 weken, de behandeling met daarna de nacontrole.

De Harteraad

De Harteraad is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. Vanaf vandaag kunnen patiënten op Harteraad.nl/spataderkeurmerk zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2018 hebben ontvangen.

Spataders

Spataderen zijn verwijde aders in de benen. Deze verwijde aders ontstaan als de kleppen in de aders niet goed sluiten en er bloed terugstroomt. Door de hogere druk rekt de ader uit, waardoor een spatader ontstaat. Spataders kunnen pijnlijke benen of kuiten veroorzaken, met name na lang staan. De behandeling van spataderen bestaat meestal uit het verwijderen van de niet-werkende ader.

Nieuwsoverzicht