Behandelaars en IGJ: beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken

16 July 2021

Philips heeft in Amerika een terugroepactie gedaan voor apparaten die worden ingezet bij behandeling van slaapapneu en beademing. Het gaat om beademingsapparatuur, Bi-Pap en C-PAP apparatuur vanwege een mogelijk gezondheidsrisico.

De betrokken beademingsapparatuur waarvoor de Amerikaanse terugroepactie geldt, wordt in Ziekenhuis Gelderse Vallei niet gebruikt. De apparatuur wordt wel voorgeschreven via onze SAAS poli ten behoeve van de behandeling van OSAS. In deze gevallen gebruiken patiënten de apparatuur thuis.

Update vrijdag 16 juli

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en behandelaars adviseren om de beademingsapparaten van Philips te blijven gebruiken. Zij hebben een gezamenlijk statement naar buiten gebracht over de veiligheidsmelding van Philips voor bepaalde slaapapneu- en beademingsapparaten. De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde, vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. Lees het statement hier. 

Update maandag 21 juni 11.00 uur

Wij adviseren u om door te gaan met het gebruik van de C-PAP en Bi-PAP apparatuur van Philips!

Philips heeft de officiële veiligheidsmelding ingediend bij de IGJ. U hoeft geen contact op te nemen met uw behandelend arts. Vanuit de Nederlandse vereniging van Longartsen (NVALT) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) wordt geadviseerd uw therapie met de getroffen C-PAP en Bi-PAP apparatuur door te zetten. Wij ondersteunen deze visie en adviseren u om door te gaan met het gebruik van de C-PAP en Bi-PAP apparatuur van Philips!

Let op! Indien u zwarte deeltjes in het luchtcircuit ziet zitten (in de apparaatuitgang, luchtbevochtiger, slangen en het masker) adviseren wij u te stoppen met het gebruik en contact op te nemen met de leverancier van uw beademingsapparatuur (Mediq of Vitalaire). Neem de reinigingsmethode uit de handleiding in acht.

Mogelijke risico's met schuim

De huidige informatie geeft aan dat een geluidsabsorberend schuimmateriaal gebruikt is in de apparaten, dat kan afbreken in kleine deeltjes die terecht kunnen komen in de luchtcircuit (in de apparaatuitgang, luchtbevochtiger, slangen en het masker) van het apparaat. De deeltjes kunnen daardoor worden ingeademd of ingeslikt. Het afbreken van de deeltjes gebeurt sneller als het apparaat wordt gebruikt in warme en vochtige omgevingen of door reiniging met ozon. Wij adviseren u de apparatuur te reinigen volgens de voorschriften in de handleiding.

Heeft u vragen?

We begrijpen dat patiënten vragen of zorgen hebben. Mocht u twijfelen of de risico’s van het doorgebruiken van de apparatuur in uw geval opwegen tegen het stoppen van de therapie dan kunt u mailen naar veiligheidsmelding@zgv.nl. Wilt u in de mail naast uw vraag en naam ook uw geboortedatum opnemen? Wij zullen dan na enkele dagen een advies aan u terugkoppelen of contact opnemen. 

Helaas hebben we op dit moment nog niet op alle vragen antwoord. Zodra we meer informatie hebben, maken we dat kenbaar via deze website. We kunnen dan mensen nader informeren en advies geven over een (mogelijk alternatief) behandeltraject. De Dreamstation 2 geeft geen gezondheidsrisico’s.

N.B. Patiënten die via het Centrum voor Thuisbeademing een Philips Trilogy 100 beademingsapparaat hebben, vragen wij contact op te nemen met het Centrum voor Thuisbeademing.

Nieuwsoverzicht