Informatiebijeenkomst voor schildklierpatiënten

01 May 2018

Van 14 tot en met 18 mei is de Week van de Schildklier. Dit jaar staat het thema ‘optimaal instellen luistert nauw!’ centraal. Op woensdagmiddag 16 mei a.s. van 15.00-16.30 uur organiseren de Werkgroep Gelderland van Schildklier Organisatie Nederland en Ziekenhuis Gelderse Vallei samen een informatiebijeenkomst voor schildkierpatiënten en hun naasten. Internist-endocrinoloog dr. Rik Heijligenberg spreekt over het thema ‘Optimaal instellen luistert nauw’ en beantwoordt vragen van bezoekers.

Week van de schildklier: ‘Optimaal instellen luistert nauw.’

Het goed instellen van medicijnen is lastig en moet nauwkeurig gebeuren. In de praktijk blijkt dat veel patiënten (nog) niet goed zijn ingesteld. Dat wil zeggen dat de bloedwaarden ondanks medicijnen buiten de normaalwaarden vallen. Daarnaast houden sommige mensen (ernstige) klachten, ook als de bloedwaarden ‘normaal’ zijn. Als een schildklierpatiënt bij ‘normale waarden’ nog klachten heeft, is verfijnen van de dosering gewenst. Het proces luistert nauw, vraagt inzicht van de patiënt en een goede samenwerking tussen arts en patiënt.

Schildklier

Naar schatting hebben bijna 1 miljoen mensen in Nederland een schildklieraandoening. De schildklier is een klein orgaan in de hals dat belangrijk is voor het functioneren van vele processen in het menselijk lichaam. Als die klier ontregeld is, kunnen mensen allerlei (vage) klachten krijgen. Daardoor duurt het vaak lang voordat een diagnose wordt gesteld en een behandeling start. Mensen met een schildklieraandoening kunnen een normaal leven leiden als zij goed ingesteld zijn op de medicijnen.

Programma

Na de opening geeft internist-endocrinoloog dr. Rik Heijligenberg een presentatie over de werking van de schildklier en het optimaal instellen van schildkliermedicijnen. Daarna is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Aanmelden en locatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk en kan via de agenda op de website: www.weekvandeschildklier.nl. Toegang is gratis. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 mei van 15.00-16.30 uur in Ziekenhuis Gelderse Vallei (Bennekomse Meent, bestemming 180).

Informatiestand in de centrale hal

De Schildklier Organisatie Nederland (SON) is die dag aanwezig in de centrale hal van het ziekenhuis. Van 14.00-17.00 uur staan zij hier met een informatiestand en ervaringsdeskundige vrijwilligers voor het beantwoorden van uw vragen.

Meer informatie over de Week van de Schildklier staat op www.weekvandeschildklier.nl.

Nieuwsoverzicht