Kinderen jonger dan 16 jaar hebben nu toegang tot patiëntenportaal MijnZGV

12 February 2020

Ziekenhuisafspraken bekijken, uitslagen inzien en brieven van behandelaars lezen: het was al mogelijk voor patiënten van 16 jaar en ouder van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vanaf nu hebben ook kinderen tot 16 jaar en hun wettelijk vertegenwoordigers toegang tot het patiëntenportaal MijnZGV.

Kinderen tot 12 jaar

Voor kinderen tot 12 jaar hebben alleen de ouders of voogd van het kind toegang tot het patiëntenportaal. Zij moeten hiervoor een toestemmingsformulier ondertekenen. Dit toestemmingsformulier is beschikbaar na een eerste keer inloggen met de DigiD-gegevens van het kind.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen zelf in hun dossier kijken als hun ouders dit goed vinden. Andersom hebben de wettelijk vertegenwoordigers van kinderen in deze leeftijdsgroep toestemming van hun kind nodig. Zij ondertekenen samen met hun kind het toestemmingsformulier.

Controle vanuit het ziekenhuis

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan. Daarom is MijnZGV alleen toegankelijk voor wettelijk vertegenwoordigers en kinderen van wie het identiteitsbewijs in het ziekenhuis is gecontroleerd. Het ziekenhuis heeft deze gegevens nodig om de relatie tussen ouders/voogd en kind te controleren.

Binnen 5 werkdagen toegang

Wanneer het toestemmingsformulier en de kopieën van de identiteitsbewijzen per mail zijn verzonden, hebben zowel de wettelijk vertegenwoordigers als het kind binnen 5 werkdagen toegang tot de MijnZGV-omgeving van het kind. De behandelend arts van het kind beslist uiteindelijk of de wettelijk vertegenwoordigers en het kind toegang mogen krijgen tot de MijnZGV-omgeving van het kind.

Nog geen DigiD-gegevens?

MijnZGV is alleen toegankelijk voor patiënten met DigiD-gegevens met extra SMS-controle. Heeft het kind nog geen DigiD-gegevens? Ouders kunnen deze aanvragen via de website van DigiD. Het duurt een aantal werkdagen voordat de aanvraag is verwerkt. Kijk voor meer informatie op www.geldersevallei.nl/mijnzgv.

Nieuwsoverzicht