Meer bezoektijden voor spreiding bezoekers

29 May 2020

Ziekenhuis Gelderse Vallei breidt vanaf 2 juni a.s. de bezoektijden uit. Er zijn 2 bezoekmomenten, te weten van 12.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur. Per bezoekmoment kunnen patiënten 1 bezoeker ontvangen. Mensen met klachten wordt verzocht niet op bezoek te komen bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Bezoekers moeten voor binnenkomst door de triagelocatie, om de kans op verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De triagelocatie sluit om 18.30 uur. Na dat moment kunnen bezoekers zich niet meer melden.

In verband met COVID-19 had Ziekenhuis Gelderse Vallei haar bezoekmomenten eerder beperkt tot 1 uur per dag. Hiertoe werd besloten om de toestroom aan mensen in het ziekenhuis te beperken en daarmee de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. In lijn met de versoepeling van de maatregelen van de Rijksoverheid, is het nu passend om de bezoekmogelijkheden te verruimen tot 2 momenten per dag. Het aantal bezoekers per patiënt blijft beperkt; per bezoeksmoment mogen patiënten 1 bezoeker ontvangen.

Voor specifieke afdelingen zoals de intensive care, de kraam- en verlosafdeling, de kinderafdeling en de afdeling waar patiënten liggen die (mogelijk) besmet zijn met COVID-19, gelden in Ziekenhuis Gelderse Vallei afwijkende bezoekregels. Kijk hiervoor vanaf dinsdagochtend 2 juni op de website.

Veiligheid voor alles

Om de kans op besmetting met COVID-19 zo klein mogelijk te houden, vragen we bezoekers met klachten die kunnen wijzen op mogelijke besmetting met COVID-19 om niet op bezoek te komen bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daarbij gaat het om luchtwegklachten, bijvoorbeeld verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid, om koorts, om griepverschijnselen en om reuk- en smaakverlies.

Nieuwsoverzicht