Mondneusmaskers voor patiënten en bezoekers ziekenhuis

30 September 2020

Vanaf 1 oktober krijgen alle patiënten, begeleiders en bezoekers van Ziekenhuis Gelderse Vallei een medisch mondneusmasker uitgereikt als zij het ziekenhuis ingaan. Men is verplicht dit mondneusmasker in het ziekenhuis te dragen, tenzij de arts of zorgverlener aangeeft dat het masker af mag. Het ziekenhuis neemt deze maatregel omdat de kans op besmetting in de regio is toegenomen en het ziekenhuis veilige zorg wil blijven bieden. Het is niet toegestaan in het ziekenhuis een eigen mondneusmasker te dragen. Voor ieders veiligheid moeten de mondneusmaskers worden ingeleverd bij het verlaten van het ziekenhuis. De maatregel geldt voor alle locaties van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het gebruik van medische mondneusmaskers is gericht op veilige zorg voor patiënten en medewerkers. ‘Nu de kans op besmetting in onze regio is toegenomen, vinden wij deze extra maatregel noodzakelijk’, aldus Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Tot nu toe hebben we ingezet op een Corona check bij de voordeur en de bekende maatregelen zoals 1,5 meter afstand. Nu constateren we dat bij een toenemend aantal besmettingen in onze regio, deze aanvullende maatregel nodig is zodat we op een veilige manier zorg kunnen blijven leveren.’

Tijdelijke maatregel

Het dragen van medische mondneusmaskers is een tijdelijke maatregel. Deze maatregel hangt samen met de besmettingskans in de regio. Zodra de kans op besmetting in de regio weer afneemt, stopt Ziekenhuis Gelderse Vallei met de uitgifte van de mondneusmaskers. Maar als de besmettingskans weer stijgt, start het verplicht dragen van de mondneusmaskers weer. Wekelijks kijkt het ziekenhuis of het dragen van mondneusmaskers wel of niet nodig is.

Medische mondneusmaskers

Patiënten en bezoekers krijgen bij binnenkomst een instructie over hoe ze het masker moeten opzetten en dragen. Het medische mondneusmasker biedt bescherming voor zowel de drager als anderen.

Corona check nog steeds noodzakelijk

Het is belangrijk dat patiënten, bezoekers en begeleiders voor hun komst naar het ziekenhuis nog steeds de Corona check invullen. Dit kan eenvoudig via de website www.geldersevallei.nl of de MijnZGV-app. Afhankelijk van de uitkomst van de check kan men het ziekenhuis bezoeken of volgen nadere instructies. Voor ieders veiligheid blijft het belangrijk dat iedereen deze instructies opvolgt.

Nieuwsoverzicht