Onderzoek naar de inzet van 3D-geprint voedsel om voedingsinname van post-IC-patiënten te verbeteren

24 August 2023

In Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt onderzocht of 3D-geprint voedsel dat afgestemd is op de persoonlijke fysiologie, voedingsvoorkeuren en –gebruiken van de post-IC-patiënten hun voedingsinname verbetert.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het publiek-private consortium IMAGINE (Innovations for the Manufacturing and Marketing of fully personalized food products) dat is opgericht door TNO en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) en waarin onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties uit de praktijk (Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Ministerie van Defensie) kennis bundelen. Arts-assistent IC en promovendus aan WUR Max Melchers gaat het project in Ziekenhuis Gelderse Vallei coördineren onder begeleiding van internist-intensivist en Hoogleraar Arthur van Zanten en onderzoeker Imre Kouw.

Onderzoek in de ziekenhuissetting

Om de haalbaarheid van 3D-printing in de ziekenhuissetting te onderzoeken werkt het consortium op bemiddeling van Alliantie Voeding in de Zorg samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei, het ziekenhuis voor voeding, bewegen en slaap. ‘In Ede hebben ze al zo veel ervaring met voeding en voedingsonderzoek in een ziekenhuissetting, het was wel duidelijk dat we daarmee moesten samenwerken,’ verduidelijkt Suzan Wopereis, principal wetenschapper bij TNO. ‘Zo heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei al een geavanceerd voedingssysteem dat real time de voedingsinname van patiënten meet en koppelt aan allerlei data, zoals ziektebeeld, lichaamssamenstelling, voedings- en beweegadviezen en persoonlijke behandeldoelen. Daarbij is van alle patiënten via de unieke maaltijdservice de besteldata beschikbaar als ook wat en hoeveel men daadwerkelijk van de maaltijd heeft geconsumeerd, dat is belangrijk om mee te nemen in ons onderzoek.’

Internist-Intensivist in Ziekenhuis Gelderse Vallei en hoogleraar Voeding en Metabole Stress aan WUR Arthur van Zanten is ook enthousiast over de samenwerking: ‘Dit onderzoek sluit heel goed aan bij onze lopende onderzoeken naar de rol van voeding bij het herstel van metabole stress.’ Bij dit fenomeen wordt het metabolisme door de stress die ernstige ziekte veroorzaakt verstoord (zoals tijdens een IC opname). Het kan leiden tot extreem spiermassaverlies, een slechter herstel en aanhoudende klachten op de lange termijn. ‘We zien dat patiënten in de periode direct na IC-opname maar 50 procent van de benodigde energie en eiwitten nuttigen. We onderzoeken nu waar dat door komt. IMAGINE sluit hier perfect op aan, naast de lopende verlaging van druk op de zorg en transitie naar verduurzaming in de zorg. Want als vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden is er minder voedselverspilling. Als we daarbij ook de inname van plantaardig eiwit kunnen vergroten draagt dat al helemaal bij aan verduurzaming. Tegelijk is het een heel innovatief, futuristisch en prestigieus project wat past bij onze positie als Voedingsziekenhuis.’

Meer informatie

Meer informatie over het project leest u op de website van de Alliantie Voeding in de Zorg (artikel in het Engels).

Nieuwsoverzicht