[Ont]regel de zorg als koploper in beeld bij VWS

20 November 2019

Dat Ziekenhuis Gelderse Vallei voorop loopt bij het ontregelen van de zorg is niet onopgemerkt gebleven. Dinsdag 19 november bezocht de heer Cerfontaine de slotbijeenkomst van het project [ont]regel de zorg in ons ziekenhuis. Als adviseur van het Ministerie van VWS kreeg hij de opdracht om voorbeeldtrajecten op te halen om het ontregelen van zorg in het land een extra boost te geven.

Vandaar dat hij graag aansloot bij de slotbijeenkomst over [ont]regel de zorg om te horen hoe het er in de Gelderse Vallei aan toeging. Voorbeelden te over: eenvoudiger decubitusscreening, schrappen van dubbelregistraties, slimmer inregelen van voeding bij ouderen of schrappen van onnodige pijnscores.

De slotbijeenkomst was voor alle betrokkenen bij het project [ont]regel de zorg. De bijeenkomst is tegelijk de start van nieuwe initiatieven. Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur: “Ik ben erg trots op onze zorgprofessionals die vanuit vakmanschap bezig zijn met het ontregelen van de zorg. Met als resultaat meer tijd voor onze patiënt, betere kwaliteit door minder onnodige administratie en meer werkplezier."

Nieuwsoverzicht