Pluim van Freya voor fertiliteitszorg

14 September 2023

Freya, de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de periode 2023-2024 wederom de Pluim voor fertiliteitszorg toegekend. De Freya Pluim geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria die Freya heeft opgesteld.

Gynaecoloog Angelique van Dongen: ‘We zijn trots dat we de Pluim van Freya weer hebben ontvangen! Ik vind het vooral fijn voor de paren die zich tot ons richten; het bevestigt dat wij kwaliteit van zorg bieden.’

Met het opstellen van de kwaliteitscriteria heeft Freya inzichtelijk gemaakt welke (meetbare) aspecten van de fertiliteitszorg bijdragen aan een goede kwaliteit. Toekenning van de Pluim laat de patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei zien dat de kwaliteit van zorg op orde is.

De fertiliteitszorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de criteria die Freya stelt. Van alle criteria zijn er 6 ‘must haves’, waaraan in ieder geval moet worden voldaan. Dit jaar heeft Freya extra aandacht gevestigd op de psychosociale zorg en ondersteuning. Angelique van Dongen: ‘In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we binnen het team voortplantingsgeneeskunde aandacht voor de impact van de kinderwens en fertiliteitsbehandelingen voor het paar.’

Monitor Fertiliteitszorg

Freya brengt de vruchtbaarheidszorg in Nederland in kaart met de Monitor Fertiliteitszorg. Deze monitor biedt een duidelijk overzicht van de fertiliteitszorg zoals die in de Nederlandse ziekenhuizen is georganiseerd en helpt zowel patiënten als zorgverleners om de zorg van diverse instellingen te vergelijken. Klinieken kunnen aangeven waarin zij zich onderscheiden van andere klinieken waardoor patiënten een bewuste keuze kunnen maken.

Nieuwsoverzicht