Proef Tijdige Zorgplanning

15 June 2018

Zorg die ook in de laatste fase van het leven aansluit bij de wensen van de patiënt. Dat is wat zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei willen. Zij initieerden daarom de proef Tijdige Zorgplanning. ‘Daarbij praten wij met kwetsbare patiënten over hun behandelwensen, -doelen en -mogelijkheden rond de medische behandeling in de fase van het leven waarin de patiënt nu zit tot aan het levenseinde.

De vraag: “Levert een medische ingreep - met mogelijk kans op schade - een voor de patiënt aanvaardbaar resultaat op?” stellen wij centraal. De uitkomst van dit gesprek zetten we in het medisch dossier zodat in een acute, levensbedreigende situatie de behandelwensen van de patiënt reeds gedocumenteerd zijn. Ons doel is om passende zorg te bieden.’ aldus intensivist en co-initiator van de proef Dave Tjan.

De proef

De proef is gestart op de poliklinieken longgeneeskunde en geriatrie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Per polikliniek worden er gesprekken gevoerd met 10 chronisch zieke of zeer kwetsbare patiënten. Zij lopen namelijk meer risico op een combinatie van meerdere aandoeningen die lichamelijke, psychische of sociale beperkingen met zich meebrengen.

Het gesprek

Verpleegkundig consulent Marleen van Dijk is betrokken bij de proef: ‘Wij luisteren goed naar wat de patiënt wil. Wat zijn de waarden en voorkeuren van de patiënt over zijn toekomstige medische zorg op het moment dat de patiënt hierover zelf nog kan oordelen? Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen heeft nagedacht over medische beslissingen rond het levenseinde en dat daarvan slechts 4% dit met zijn arts bespreekt. De patiënten en hun naasten die meedoen aan de proef, geven aan dat zij het prettig vinden om deze wensen nu wel bespreekbaar te maken.’

Werkwijze

De deelnemende artsen stellen zichzelf een belangrijke vraag: “als ik deze patiënt over een jaar niet meer zie op de polikliniek, omdat hij is gestorven, ben ik dan verbaasd?” Wanneer het antwoord op deze vraag nee is, komt de patiënt in aanmerking voor Tijdige Zorgplanning. Vervolgens vult de patiënt een vragenlijst in. Deze is ontwikkeld met de Nederlandse Patiënten Federatie. Deze vragen bereiden de patiënt voor op het gesprek waarbij de patiënt, naasten en de zorgverlener samen de behandeldoelen, -behoeften en –mogelijkheden grondig bespreken. Vervolgens worden de wensen van de patiënt vastgelegd in het dossier.’ Dave Tjan benadrukt: ‘Natuurlijk kunnen wensen veranderen en weer besproken worden als de gezondheid verandert, dat is aan de patiënten zelf.’

Vervolg

Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt bij deze proef ondersteuning van prof. dr. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek uit UMCU, die samen met de projectgroep de resultaten wetenschappelijk analyseert. Daarmee streeft het ziekenhuis naar een zo optimaal mogelijk resultaat van de proef. In augustus 2018 wordt het project geëvalueerd. Dave Tjan: ‘Op basis hiervan hopen we dat dit kan leiden tot het bieden van tijdige zorgplanning voor ál onze patiënten.’

Nieuwsoverzicht