Reactie Ziekenhuis Gelderse Vallei uitzending Nieuwsuur

07 August 2018

Naar aanleiding van het item in Nieuwsuur op donderdag 2 augustus over het gebruik van schildklierhormoon onder topsporters geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei een reactie op de uitgezonden informatie en de uitspraken van onze arts topsport Ingrid Paul die in deze uitzending aan bod kwamen.

“Ziekenhuis Gelderse Vallei staat voor het gebruik van schildkliermedicatie uitsluitend op medische indicatie. Als voorzitter raad van bestuur vind ik het belangrijk om geen enkele onzekerheid te laten bestaan ten aanzien van onze patiënten. Daarom heb ik na de uitzending van Nieuwsuur de opdracht gegeven om intern te onderzoeken hoe wij zijn omgegaan met het voorschrijven van dit medicijn.

Onze afdeling topsportgeneeskunde behandelt elk jaar gemiddeld 450 topsporters. Bij een analyse over de afgelopen 8 jaar hebben we het dan over zo’n 1000 unieke sporters. Daarvan zijn er 20 sporters die daadwerkelijk behandeld zijn (geweest) met schildklierhormoon medicatie. Een aantal structureel vanwege een definitief aangetoonde schildklierziekte, een aantal kort of langerdurend op basis van hun klachten in combinatie met een afwijkend TSH.

In overleg met de afdeling topsportgeneeskunde en endocrinologie zijn in de afgelopen dagen al deze 20 dossiers van topsporters die onze artsen behandelen of behandeld hebben met dit medicijn doorgelopen. Hieruit is gebleken dat bij al deze topsporters volgens de richtlijnen is gehandeld. Sterker nog, in sommige gevallen is een verzoek vanuit de sporter afgewezen omdat de medische indicatie ontbrak.

De afdeling topsportgeneeskunde binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt interdisciplinair samen met de medische specialisten ten gunste van onze (topsport) patiënten. Behandelingen komen tot stand via intercollegiaal overleg na anamnese (een vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis), onderzoek en analyse van meet- en testresultaten. Dus in het geval van het voorschrijven van schildklierhormoon, is dit gebeurd in overleg met een endocrinoloog. Er is dus geen sprake van eenzijdig handelen door een topsportarts.”

Dr. R. (Rik) Heijligenberg, internist – endocrinoloog in ons ziekenhuis licht toe hoe behandeling plaatsvindt in afstemming met een endocrinoloog: “Bij de schildklierfunctie is het meestal simpel: bij normale bloedwaarden is er niets aan de hand. Bij sommige afwijkende waarden is het ook simpel: de schildklier werkt te langzaam. Er is ook een combinatie van uitslagen die daar tussenin zit. De schildklierhormoonwaarde (Vrij T4) zelf is normaal, maar het schildklier stimulerend hormoon (TSH) geeft aan dat de werking van de schildklier net wat minder is dan bij gezonde mensen. Dat wordt subklinische hypothyreoidie genoemd. Bij mensen die dat hebben adviseren de richtlijnen om bij klachten, met name vermoeidheid, een proefbehandeling met schildklierhormoon te geven. Daarbij streven we altijd naar normalisering van alle waarden en niet meer hormoon te geven dan het lichaam nodig heeft. Deze regels hanteren we ook voor onze topsporters.”

“Wij betreuren dat de uitspraken van Ingrid Paul in de uitzending aanleiding hebben gegeven tot misverstanden. Ook Ingrid Paul heeft volgens ons interne onderzoek naar dossiers, conform de richtlijnen en in overleg met de endocrinoloog gehandeld.”

Mirjam van ’t Veld – voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Nieuwsoverzicht