Samenwerken voor gezondere en vitale inwoners Gelderse Vallei

05 December 2023

Samenwerken aan zorg, gezondheid en preventie voor gezondere inwoners in de Gelderse Vallei. In het regioplan Vitale Gelderse Vallei hebben de zeven gemeenten, regionale zorg- en welzijnsorganisaties (waaronder Ziekenhuis Gelderse Vallei), onderwijs- en kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraar Menzis vastgelegd hoe ze dat de komende jaren samen gaan aanpakken. Het regioplan zet in op 5 regio-opgaven: kansrijk opgroeien, mentaal vitaal, vitaal oud worden, passende acute zorg en passende zorg en ondersteuning bij inwoners met meerdere problemen.

In de regio Gelderse Vallei vinden we het belangrijk dat ook over tien jaar de zorg en ondersteuning toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed zijn. We zien in deze regio al veel vitale en krachtige inwoners en dat is mooi. Voor hen blijven we focussen op de basisvoorwaarden die nodig zijn om gezond te kunnen blijven. Denk aan bestaanszekerheid en naar elkaar omzien. We zien echter ook dat bepaalde groepen in onze samenleving extra focus nodig hebben. Daarom zetten we voor hen in op de 5 regio-opgaven.

Realistisch zijn we ook: de zorgvraag neemt toe. Dus moeten we het op alle onderdelen samen anders organiseren: in de zorg, in het sociaal en in het fysiek domein. Dat vraagt van inwoners en zorg- en welzijnsmedewerkers in de Gelderse Vallei in te zetten op preventie en zelfmanagement, bevorderen van de gezondheid, omzien en er zijn voor elkaar.

Stevige samenwerking

In de Gelderse Vallei beginnen we niet op nul. Er is al een stevige samenwerking tussen verschillende partijen en er lopen veel projecten die bijdragen aan passende zorg, gezondheid, preventie en het welzijn van de inwoners. Met het Regioplan zorgen we ook voor de juiste randvoorwaarden zoals financiering, inspraak van inwoners en ICT-ondersteuning. Zo werken we de komende jaren verder aan een vitale Gelderse Vallei.

Landelijke akkoorden en regionale uitdagingen

Het regioplan is het vervolg op de landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) en regionale uitdagingen in zorg en welzijn in de Gelderse Vallei. Uitdagingen zoals:

  • De toename van het aantal (kwetsbare) ouderen in de regio en daardoor een groei van 50% van mensen met dementie
  • De groei van het aantal psychisch kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
  • De toename van inwoners met overgewicht en daarbij behorende chronische aandoeningen zoals diabetes type 2

Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat mantelzorg verleent of werkt als zorg- of hulpverlener de komende jaren niet. Die combinatie zorgt onder andere voor langere wachttijden en capaciteitsproblemen in zorg en welzijn.

Download het Regioplan

Het Regioplan werd donderdagavond 30 november gepresenteerd. Vertegenwoordigers van de verschillende domeinen, waaronder voorzitter raad van bestuur Marjolein de Jong, legden symbolisch hun gewicht in de schaal. Meer weten over het Regioplan?

Nieuwsoverzicht