Spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal weer open

07 May 2020

Vanaf 12 mei gaan de spreekuurcentra en prikpost in Barneveld en Veenendaal weer open voor poliklinische afspraken, bloedafname, laboratoriumonderzoek en radiologisch onderzoek. Nieuw is hierbij dat patiënten voortaan een afspraak moeten maken voor de bloedafname en laboratoriumonderzoek en voor radiologisch onderzoek. Hierdoor is het veiliger voor patiënten en bezoekers, hoeven patiënten niet lang te wachten en kan de zorg voor patiënten meer worden verspreid. Dit is onderdeel van de maatregelen om te komen tot een anderhalvemeterziekenhuis. De spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal zijn alleen toegankelijk voor patiënten zonder COVID-gerelateerde klachten.

Op de hoofdlocatie in Ede moeten patiënten ook van tevoren een afspraak maken voor radiologisch onderzoek via (0318) 43 39 00. Er is bij radiologie geen vrije inloop meer mogelijk. Vanaf vandaag kan er ook voor het bloedprikken in Ede een afspraak via onze patiëntenservice (0318 43 43 45) worden gemaakt. Vrije inloop blijft bij het laboratorium wel mogelijk, maar afspraken gaan wel voor.

Op de website vinden patiënten alle informatie over hoe ze afspraken kunnen maken.

Gefaseerd uitbreiden

Eind maart moest Ziekenhuis Gelderse Vallei besluiten om een groot deel van de geplande zorg af te schalen om ruimte te maken voor de COVID-zorg. Vanaf dat moment konden veel afspraken en operaties niet doorgaan en werd besloten om vooral spoedzorg en semi-spoedzorg te leveren. Patiënten waarvan afspraken zijn afgezegd, krijgen binnenkort bericht over een nieuwe afspraak. Daarbij gaat het zowel om afspraken die eerder moesten worden uitgesteld, als om nieuwe verwijzingen door de huisarts. De snelheid waarmee patiënten kunnen worden geholpen zal variëren. Dit hangt af van de urgentie van de klachten. Die wordt beoordeeld door de behandelend artsen, waarbij zij waar mogelijk ook de zogenoemde urgentielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) als leidraad gebruiken. Dit is een lijst met diagnoses, voorzien van een urgentie-indicatie. Het bieden van veilige en verantwoorde zorg in de anderhalvemetersamenleving vraagt ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei om aanpassingen. Dat betekent dat de semi-spoedeisende zorg en straks ook de minder dringende zorg, gefaseerd wordt opgestart. Rekening houden met zorg op anderhalve meter afstand houdt in dat niet alle patiënten tegelijk weer in het ziekenhuis terecht kunnen.

Zorg op afstand

Ziekenhuis Gelderse Vallei was ook voor deze crisis al koploper bij het bieden van zorg op afstand. Die mogelijkheden zijn in de afgelopen periode actief gebruikt, onder andere om consulten daar waar mogelijk via e-consult en (beeld)bellen doorgang te laten vinden. Dat blijft Ziekenhuis Gelderse Vallei ook in de komende periode doen, om ervoor te zorgen dat de capaciteit in het ziekenhuis zoveel mogelijk wordt benut voor zorg die juist daar moet worden geboden. Na verwijzing van de huisarts bepaalt de behandelend arts of de patiënt langs moet komen voor een poliklinisch consult, of dat de patiënt wordt geholpen via een poliklinisch e-consult, een telefonisch- of beeldbelconsult. Daar waar mogelijk worden klachten en symptomen vooraf digitaal uitgevraagd (E-anamnese).

Veiligheid voorop

Om de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers te garanderen, zijn er extra maatregelen genomen in het ziekenhuis. Voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus blijft er op de hoofdlocatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei een speciale ingang aan de achterkant van het ziekenhuis bij de spoedeisende hulp en worden deze patiënten verzorgd op speciale afdelingen in ons ziekenhuis. Alle andere patiënten die voor een poliklinische afspraak, onderzoek of opname naar het ziekenhuis komen, worden bij de hoofdingang eerst gescreend voordat ze door de hoofdingang naar binnen mogen. Binnen het ziekenhuis wordt patiënten en bezoekers gevraagd alle instructies op te volgen om daarmee ieders veiligheid te waarborgen. Patiënten die voor een poliklinische afspraak, onderzoek of opname naar het ziekenhuis komen, vinden op onze website steeds de meest actuele informatie.

Stap voor stap

Het uitbreiden van de semi- spoedzorg en de minder dringende zorg is een ingewikkelde puzzel die vraagt om stap voor stap de zorg uit te breiden. De zorg moet immers worden gecombineerd met de zorg voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus en rekening houden met onverhoopte toekomstige opnamen als gevolg van nieuwe besmettingen. Steeds moet worden beoordeeld of er voldoende zorgpersoneel, apparatuur en materialen beschikbaar zijn. De komende tijd zal de zorg iedere week verder worden uitgebreid. Zo is afgelopen week de IC-capaciteit verkleind, door 1 van de tijdelijke IC-afdelingen te sluiten. Er kunnen weer meer operaties worden gepland door deze vrijgekomen capaciteit.

Aantal COVID-patiënten

Op dit moment liggen er in Ziekenhuis Gelderse Vallei 15 patiënten waarvan definitief is vastgesteld dat ze besmet zijn met COVID, waarvan 8 op de intensive care. Er liggen 11 COVID-verdachte patiënten.

Nieuwsoverzicht