Subsidies wetenschappelijk onderzoek 2020 toegekend

16 December 2020

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft subsidies toegekend voor wetenschappelijk onderzoek naar voeding en de kniepeesblessure bij sporters, voeding voor (ex)prematuren en reuk- & smaak aandoeningen.

Voor de subsidiecall wetenschappelijk onderzoek 2020 van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn verschillende onderzoeksvoorstellen van hoogstaande kwaliteit ingediend door diverse vakgroepen. De gehonoreerde onderzoeksvoorstellen krijgen elk een subsidie van €50.000,- toegekend. De voorstellen behelzen een mooi afgerond geheel, gericht op voeding, bewegen en slaap en ze zijn goed haalbaar voor het toegekende budget. Het enthousiasme van de onderzoekers is een stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De studies:

JUMPFOOD studie

Additional effect of Gelatin/Vitamin C in exercise treatment for Patellar Tendinopathy / Jumper’s knee; a randomized controlled trial van prof. dr. Hans Zwerver (sportarts, Sports Valley) in samenwerking met o.a. dr. Marco Mensink (universitair docent en senior onderzoeker) van de afdeling Humane Voeding en Gezondheid Wageningen Universiteit.

In dit onderzoek worden atleten met een ‘jumpers knee’ (irritatie van de kniepees, veel voorkomend bij sporters) verdeeld over 2 groepen, waarbij de ene groep alleen specifieke oefeningen krijgt en de andere groep oefeningen en een extra voedingssupplement (gelatine en vitamine C) om herstel te bevorderen. De studie zal in Ziekenhuis Gelderse Vallei worden opgezet en uitgevoerd. Er is veel expertise in het ziekenhuis en bij de WUR aanwezig op het gebied van voeding, sport en bewegen. Het onderzoek is relevant omdat er veel atleten met peesproblemen gezien worden op de polikliniek sportgeneeskunde en zowel sporters als onderzoekers erg geïnteresseerd zijn in de rol van voeding en voedingssupplementen bij de behandeling. Het onderzoek past binnen de onderzoekslijn ‘voeding en peesproblemen’ van Sports Valley en Eat2Move.

MicKey studie

The effect of solid foods on the microbiota in preterm infants in the Netherlands; Is information on microbiota the key for understanding the (patho)physiology? van dr. Arieke Janse (kinderarts en klinisch epidemioloog, kindergeneeskunde) in samenwerking met o.a. prof. dr. Edith Feskens (hoogleraar Voeding en Gezondheid van Wageningen Universiteit), prof. dr. J. van Goudoever (hoogleraar kindergeneeskunde) en dr. A. Budding (microbioloog) van Amsterdam UMC.

Dit onderzoek is een deelonderzoek binnen de SPOON-studie. De SPOON-studie is een grote multicenter randomized controlled trial bij (ex)prematuren en is geïnitieerd en opgezet door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Er wordt gekeken naar de effecten van vroeg versus laat starten van vaste voeding op de groei bij prematuur geboren kinderen. Het doel van de MicKey studie is om te bestuderen in welke mate de microbiota verandert door het moment van starten met vaste voeding bij prematuren en in welke mate deze verandering een voorspellende waarde heeft ten aanzien van bepaalde aandoeningen. Het onderzoek zal relevante kennis opleveren over het effect van voeding op de darmflora van te vroeg geboren kinderen.

De NERB studie

Normaalwaardes voor het Effect van Reukverlies op het Brein: een essentieel fundament voor geavanceerde reukdiagnostiek van dr. Wilbert Boek (KNO-arts) en mw. Elbrich Postma (onderzoeker Reuk- en Smaakcentrum) in samenwerking met o.a. dr. Sanne Boesveldt (universitair hoofddocent) en dr. Paul Smeets (senior onderzoeker) van de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen Universiteit.

Het doel van deze studie is het verzamelen van gegevens over reuk en smaak van gezonde deelnemers met een normaal reukvermogen met MRI, zodat afwijkingen beter herkend kunnen worden. Reukverlies en het effect hiervan op de hersenen zullen daardoor beter begrepen worden en beter vertaald kunnen worden naar een passende behandeling. Er is veel kennis aanwezig over reuk en smaak bij het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei en bij de WUR.


Op de foto v.l.n.r. dr. Wilbert Boek (KNO-arts), dr. Arieke Janse (kinderarts en klinisch epidemioloog, kindergeneeskunde), prof. dr. Hans Zwerver (sportarts, Sports Valley) en mw. Elbrich Postma (onderzoeker Reuk- en Smaakcentrum).

Nieuwsoverzicht