Succesvolle informatiebijeenkomst over darmkanker

17 July 2018

‘Heel positief dat deze bijeenkomsten worden georganiseerd. Ga vooral door met het geven van informatie op deze laagdrempelige manier’ aldus een bezoeker van de informatiebijeenkomst over darmkanker. Ziekenhuis Gelderse Vallei organiseerde deze bijeenkomst in Barneveld, alle geïnteresseerden waren welkom. Bezoekers waren enthousiast. De avond wordt dan ook herhaald in Veenendaal en Ede.

‘Ga hier vooral mee door’

Darmkanker

Jaarlijks krijgen meer dan 15.000 patiënten en hun naasten te maken met darmkanker. Meer dan 5.000 mensen overlijden elk jaar aan de gevolgen van de ziekte. Als darmkanker in een vroegtijdig stadium wordt opgespoord, is de ziekte goed te behandelen.
Omdat recent het aantal MDL-artsen in het DarmLeverCentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei is uitgebreid kan men hier snel terecht voor onderzoek en behandeling. Ook is het ziekenhuis uniek in de sneldiagnostiek: patiënten krijgen op 1 dag de benodigde onderzoeken, de uitslag en het behandelplan.

Informatieavond

Tijdens de informatieve avond hebben de bezoekers veel opgestoken en vond er veel interactie plaats tussen sprekers en bezoekers. De MDL-arts gaf informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker, het waarom en de doelgroep. De (darm)chirurg vertelde over de behandelingsmogelijkheden van darmkanker en liet hierbij OK-instrumentarium rondgaan. De verpleegkundig specialist belichtte het zorgpad darmkanker en had hierbij extra aandacht voor de sneldiagnostiek. Tenslotte ging de fysiotherapeut in op het belang van bewegen bij darmkanker en stipte hierbij ook het belang van voeding aan. Vanwege het succes wordt de avond in september en oktober herhaald in Veenendaal en in Ede.

Darmlevercentrum

In het kennis- en expertisecentrum DarmLeverzorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei bundelt het ziekenhuis haar kennis over voeding en bewegen samen met de zorg rond darmkanker zowel op het gebied van preventie, behandeling en herstel.

Oncologische zorg A.R.T.Z.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt ook deel uit van de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z). In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei bij elkaar gebracht. In de samenwerking delen gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren.

Nieuwsoverzicht