Update onderhandelingen zorgverzekeraars

27 January 2023

Hier vindt u een update rondom de onderhandelingen tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en de zorgverzekeraars.

Op dit moment is er overeenstemming met de volgende 9 zorgverzekeraars: Menzis, Zilveren Kruis, CZ, DSW, ENO, Zorg & Zekerheid, ASR, Caresq en ONVZ. Deze verzekeraars geven ons in de aangeboden contracten voldoende dekking voor kosten en comfort voor onzekerheden in 2023. Ziekenhuis Gelderse Vallei is blij dat de gesprekken met deze verzekeraars tot dit resultaat en deze contracten hebben geleid.

Met VGZ (zie ook het bollenschema hieronder) is Ziekenhuis Gelderse Vallei nog in gesprek. We zijn nog altijd in afwachting van een aangepast voorstel van VGZ wat voldoet aan de minimaal gestelde eisen en dekking geeft voor kosten en comfort voor onzekerheden in 2023 zoals ook door de andere verzekeraars is gedaan.

Stevige discussies met VGZ

Met zorgverzekeraar VGZ lopen de onderhandelingen nog niet voorspoedig. VGZ betaalde tot en met 2022 al geen hoog tarief en is tot nu toe ook niet bereid om de landelijk vastgestelde prijsverhogingen (indexaties) te betalen die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staan. Laat staan dat ze compenseren voor de werkelijke inflatie, zoals de hoge (energie)kosten waar het ziekenhuis in 2023 mee te maken heeft. Met hun aanbieding geeft VGZ Ziekenhuis Gelderse Vallei onvoldoende ruimte om de zorg te leveren aan hun verzekerden. Als het ziekenhuis de huidige aanbieding zou ondertekenen, zou dat een verliesgevend contract betekenen. Het is daarom nog onzeker of VGZ in 2023 gecontracteerd wordt bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Patiënten die verzekerd zijn bij VGZ, zijn ook in 2023 welkom in ons ziekenhuis, maar krijgen vanuit VGZ mogelijk geen volledige vergoeding voor alle zorg die zij gebruiken.

VGZ laten in dat kader weten:

“Op dit moment zijn wij nog in gesprek met Ziekenhuis Gelderse Vallei over de zorg voor de verzekerden van VGZ. Bent u verzekerd bij een van de merken van Coöperatie VGZ, dan kunt u ook dit jaar gewoon bij ZGV terecht en worden uw behandelingen vergoed. Heeft u een naturapolis, dan kan het wel zo zijn dat u later in het jaar naar een andere zorgverlener moet. In dat geval zoekt uw zorgverzekeraar samen met hen een passende zorgverlener in de buurt. Dit geldt niet voor lopende behandelingen. En ook voor spoedgevallen en bevallingen kunt u altijd terecht. Heeft u een combinatiepolis (voorheen restitutieverzekering) dan worden uw behandelingen bij dit ziekenhuis altijd vergoed.”

Stand van zaken per zorgverzekeraar

In het overzicht hieronder ziet u wat de stand van zaken is per zorgverzekeraar. De kleurcodering geeft onze verwachting weer ten aanzien van de lopende onderhandelingen. Meer groen betekent dat we verder zijn in de onderhandelingen en dat de kans groter wordt dat we ook voor 2023 een contract hebben met deze zorgverzekeraar zodat uw zorg vergoed wordt. Indien u uw zorgverzekering tot en met 31 december 2022 hebt opgezegd, hebt u nog tot eind januari de tijd om een (nieuwe) zorgverzekering af te sluiten. Wij gaan de komende periode door met de onderhandelingen. Eventuele wijzigingen verwerken wij in onderstaand overzicht. Voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis is net als in 2022 geen contract gesloten. Deze polissen bieden mogelijk geen volledige dekking.

https://www.geldersevallei.nl/wcm/connect/www/09d05faf-fa6c-43cc-8e93-ca5dbadf9e74/1/Bollenschema+20+januari+2023.png?MOD=AJPERES


Nieuwsoverzicht