Voor iedere wond de beste behandeling

14 December 2017

Het wondexpertisecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelde samen met verschillende zorgorganisaties uit de regio één gezamenlijk wondprotocol. Hierdoor krijgen patiënten in het ziekenhuis èn thuis dezelfde hoge kwaliteit in wondzorg.

Transmurale Wondwijzer voor goede wondzorg

Na een operatie liggen mensen steeds korter in het ziekenhuis. Zij hebben dan vaak thuis ook nog behandeling van de operatiewond nodig. Maar ook mensen met suikerziekte of met een slechte doorbloeding hebben kans op het krijgen van wonden. Er bestaan verschillende soorten wonden met ieder een ander soort behandeling. Om de kwaliteit van deze wondzorg zo hoog mogelijk te maken is in de regio een gezamenlijk wondprotocol ontwikkeld. Want een gezamenlijk protocol, gedeelde kennis, richtlijnen en werkwijzen bevorderen de kwaliteit en continuïteit van de wondzorg.

Transmurale Wondwijzer

De wondwijzer is een praktische en compacte waaier waarmee de zorgverlener snel kan zien welk soort wond welke behandeling nodig heeft. Op basis van verschillende criteria wordt de wond beoordeeld en passende maatregelen getroffen.

De Transmurale Wondwijzer is tot stand gekomen in samenwerking met BSN Medical Nederland. De Transmurale Wondwijzer is beschikbaar voor huisartsen en verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties. Binnenkort verschijnt de wondwijzer ook als app.


Nieuwsoverzicht