Ja! Wij doen mee met het Gelders Sportakkoord 2.0

02 March 2021

De provincie Gelderland heeft een ambitie: een provincie zijn waar iedereen die dat wil kan bewegen en sporten, in de buurt en in verbinding met elkaar. In het Gelders Sportakkoord 2.0 maakten ze de verbinding tussen het Nationaal Sportakkoord en de lokale sportakkoorden. Inmiddels zijn al 130 partners betrokken, waaronder Sports Valley!

Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei schreef zich in op 2 thema’s:

Een leven lang bewegen

Als ziekenhuis zetten we in op voeding, bewegen en slaap en daarmee preventie. Het thema Een leven lang bewegen sluit daar perfect op aan. We willen namelijk dat iedereen die dat kan zo lang en zoveel mogelijk beweegt en sport.

Topsport inspireert

Daarnaast dragen we bij aan het thema Topsport inspireert. Met onze afdeling topsportgeneeskunde en de multidisciplinaire aanpak binnen Sports Valley dragen we bij aan gezonde topsport. Daar waar topsport inspireert, zorgt het voor een toename aan sport en bewegen en daarmee een goede gezondheid.

We haken met deze 2 thema’s aan bij relevante projecten die voortkomen uit het Sportakkoord 2.0.

Nieuwsoverzicht