Wondzorg langs de strategische lat

17 November 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor de toekomst 4 strategische lijnen opgesteld. Kortweg komt het neer op streven naar gezondheidswinst, werken in het netwerk, de relatie centraal stellen en klaar zijn voor de toekomst. Hoe geven we daar in de praktijk handen en voeten aan? We vroegen het verpleegkundig consulenten wondzorg Henriette Verspuij en Rosalinde Nuquay-van Ingen.

Wat is de gezondheidswinst van jullie werk?

Henriette: ‘We proberen zo snel mogelijk een diagnose te stellen, want hoe sneller we beginnen, hoe groter de kans op herstel. Met goede wondzorg kunnen mensen sneller weer deelnemen aan de samenleving. Dat is winst.’
Rosalinde: Wij zien patiënten met complexe wonden, zoals brandwonden en diabetische voeten. We worden door veel specialisten uit het ziekenhuis in consult gevraagd. Via ons netwerk met de regionale thuiszorg en zorginstellingen kennen wij de patiënt vaak al. Daardoor kunnen we sneller samen met patiënt en zorgverleners een goed behandelplan opstellen. ’
Henriette: ‘Veel gezondheidswinst is te behalen met leefstijl. Ons advies is bijvoorbeeld om direct met roken te stoppen, want één sigaret al stagneert de bloedvoorziening naar de wond.
Patiënten met een wond moeten extra veel eiwitten en vitamines eten. Met wondvocht verlies je namelijk veel eiwitten, mineralen en vitamines, dus goede voeding is een medicijn.’
Rosalinde: ‘We maken zo snel mogelijk het wondbehandelplan. Bij een wondbehandeling werken we multidisciplinair samen in ons netwerk.’

Werken in het netwerk in de Gelderse Vallei, hoe doen jullie dat?

Henriette: ‘Wondzorg is bij uitstek werken in ons netwerk. We werken in de gehele regio samen met 13 thuiszorgorganisaties, van wie er een aantal een wondexpertisefunctie hebben. We communiceren via het beveiligde digitale netwerk Prysma. Daarin delen we patiënteninformatie en foto’s van wonden, zodat we gezamenlijk kunnen besluiten hoe elke patiënt snel en op maat geholpen kan worden.’
Rosalinde: ‘Het is de bedoeling dat patiënten zoveel als mogelijk goede professionele wondzorg thuis krijgen zodat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Minder belastend voor henzelf, maar ook voor de mantelzorger. Dit is alleen mogelijk wanneer er een goed netwerk rondom de patiënt aanwezig is.’
Henriette: ‘Elke donderdagochtend hebben we een multidisciplinair spreekuur met patiënten die diabetische voetwonden hebben. Met zorgprofessionals uit het ziekenhuis, zoals de vaatchirurg, revalidatiearts, internist en gipsverbandmeester, en uit het ons netwerk, zoals de podotherapeut, revalidatiearts en orthopedisch schoenmaker. Samen maken we een eenduidig beleid voor de patiënt en alle zorgprofessionals in het netwerk van de patiënt. De lijntjes zijn kort en dat komt de zorg ten goede.’

Wat merkt de ander ervan dat jullie de relatie centraal stellen?


Rosalinde: ‘We overleggen allereerst met elke patiënt. Alles wat de patiënt zelf kan, laten we de patiënt zelf doen. Als het nodig is overleggen we met de thuiszorg. In hele complexe situaties vragen we bijvoorbeeld de wondverpleegkundige van de thuiszorg tijdens de opname in het ziekenhuis of op de wondpoli te komen voor overleg en instructie over de wondzorg. Bij VAC-therapie, een therapie waarbij de wond door middel van een sponsverband verbonden is met een slang naar een vacuümpomp, kijken we heel goed of de patiënt hier wel goed mee om kan gaan. Bij bijvoorbeeld kwetsbare ouderen met een hoog valrisico zijn we terughoudend om deze therapie toe te passen.’

Zijn jullie klaar voor de toekomst?

Rosalinde: ‘Voor de samenwerking in het netwerk is het heel belangrijk dat de mogelijkheden in de koppeling van Prysma aan Nexus verder worden uitgebreid. Daar werken we op dit moment samen met ICT hard aan.’
Henriette: ‘We streven naar nog meer continuïteit van zorg, betere bereikbaarheid en meer ruimte in onze agenda voor spoedconsulten en kwaliteitszorg.’

Nieuwsoverzicht