Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet versneld aan verlaging CO2-uitstoot

13 December 2021

Veel in en rond Ziekenhuis Gelderse Vallei is groen. Dat gaat van het landschappelijke groen van de regio Gelderse Vallei tot en met het groen in het ziekenhuislogo. De kleur staat ook voor natuur, milieubeheer en duurzaamheid. Als het aan de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei ligt, stropen we de komende jaren onze mouwen op om ons ziekenhuis nóg duurzamer en gezonder te maken. Al in 2025 voldoet het ziekenhuis aan de landelijke normen van een halvering van de CO2-uitstoot die de overheid voor 2030 stelt. Wat zijn de plannen?

Naar een groener ziekenhuis

Ziekenhuis Gelderse Vallei verbond zich al aan diverse duurzaamheidsinitiatieven in sectorverband en In januari 2022 ondertekent de Raad van Bestuur regionaal de zogenoemde Green Deal Foodvalley, een overeenkomst tussen verschillende zorgpartijen in de Foodvalley-regio. Samen willen we investeren in minder energieverbruik, betere afvalscheiding, het terugdringen van CO2-uitstoot en veel zuiniger zijn met de grondstoffen die we gebruiken. Ook het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in het water is een doel, net als het bevorderen van een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Ons ziekenhuis deed natuurlijk al het nodige op deze gebieden. Ons speerpunt voeding, bewegen en slaap past al bij voorbaat bij de ‘Green Deal’ . Daarnaast werken we al langere tijd met een energiemasterplan. Het plan richt zich op slimme manieren om energie te besparen en op mogelijkheden om fossiele brandstoffen te vervangen door andere opties. Denk bijvoorbeeld aan de zonnepanelen die we sinds een jaar op de parkeergarage hebben liggen. Ze leveren 1.6 miljoen kilowattuur per jaar, dat is 15 procent van onze behoefte aan stroom. Zo zijn er meer voorbeelden. Regenwateropvang in de vijver, daken met sedum-begroeiing, OV voor de deur, oplaadpunten voor elektrisch rijden enzovoorts. Maar we denken dat we meer kunnen doen. De overheid en verschillende instanties vragen dat ook van ons en bovendien krijgen we vanuit eigen huis steeds vaker vragen en tips over duurzamer werken.

Wat merken onze patiënten hiervan?

Deze maand start een pilot in onder andere de centrale hal met afvalscheiding. Daar zullen ze als eerste merken dat er andere afvalbakken komen, uiteraard met de nodige tekst en uitleg. Onze afvalverwerker PreZero ziet nieuwe mogelijkheden om verschillende soorten afval te hergebruiken.

Qua verlichting gaan we alle gebouwen en straatverlichting die nog geen led-lampen hebben ‘verledden’. Dat doen we gefaseerd, dus op de ene plek eerder dan elders. Met de parkeergarage en de buitenverlichting zijn we al begonnen. Zodra we volledig over zijn op led, besparen we 35 procent op het energieverbruik en de kosten voor verlichting. Een ander voorbeeld is de verwarming van onze gebouwen. Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt in 2022 aangesloten op Warmtebedrijf Ede, een onderneming die warmte gaat opwekken voor 20.000 woningen, bedrijven en instellingen. Eerst vanuit de restwarmte van enkele bedrijven en biocentrales, maar men wil zo snel mogelijk over op aardwarmte. Het betekent dat onze directe CO2-uitstoot in korte tijd met 80 procent daalt en we duizenden tonnen koolstofdioxide minder zullen uitstoten. Daarmee halen we in één klap de landelijke doelstellingen: verlaging van 49 procent directe CO2-uitstoot en al ruim voor 2030!

Nieuwsoverzicht