Bewegen in het ziekenhuis

13 January 2015

Gebrek aan beweging is het gevolg. Op zich logisch -je bent immers ziek- maar niet altijd nodig. En bovendien ongezond. Gebrek aan beweging leidt tot een verminderde conditie, onnodig functieverlies en bij ouderen zelfs tot een afname van hun zelfstandigheid.

Ban de pyjama

Als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt hij/zij meestal in een bed te liggen. Gebrek aan beweging is het gevolg. Op zich logisch -je bent immers ziek- maar niet altijd nodig. En bovendien ongezond. Gebrek aan beweging leidt tot een verminderde conditie, onnodig functieverlies en bij ouderen zelfs tot een afname van hun zelfstandigheid. Daarom is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met het project BEZIG.

In het project BEZIG (BEwegen ZIekenhuis Gelderse Vallei) werken de afdeling fysiotherapie en ouderengeneeskunde van het ziekenhuis samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Redenen voor te weinig beweging

Allereerst is onderzocht waarom patiënten niet toekomen aan de noodzakelijke beweging. Soms komt dit doordat patiënten een infuus of een katheter hebben gekregen. Maar vaak denken patiënten -onterecht- dat ze niet mogen wandelen of hebben ze geen goed schoeisel bij zich.

Meten van beweging

Recent startte het ziekenhuis met het meten van de activiteiten van de patiënten op de afdeling ouderengeneeskunde. De afdeling fysiotherapie onderzoekt samen met studenten van de CHE en verpleegkundigen of een activiteitenmeter om de pols of de enkel van de patiënt een goede manier is om het beweeggedrag van patiënten objectief en over de gehele dag in kaart te brengen.

Naast de dagelijks gemeten bloeddruk en temperatuur komt er in de toekomst mogelijk een belangrijke meting bij, namelijk: hoeveel heeft de patiënt bewogen. Vervolgens wordt gekeken hoe de patiënt gestimuleerd kan worden meer te bewegen. Met als doel dat geen enkele patiënt het ziekenhuis onnodig in mindere conditie verlaat.

Bewegen stimuleren

Het project BEZIG wil bewegen een vast onderdeel laten zijn van de behandeling van elke patiënt in ons ziekenhuis. Parallel hieraan bekijkt het ziekenhuis hoe de conditie van patiënten al voor opname kan worden verbeterd door vroegtijdig voorlichting te geven over voeding en bewegen als bouwstenen voor gezondheidswinst.

Nieuwsoverzicht