Buddy’s voor begeleiding bij borst- of darmkanker

20 January 2017

Iemand die de diagnose kanker krijgt, wordt overspoeld met emoties en onzekerheid. Hoe verwerk je de diagnose en hoe gaat het na de operatie verder? Contact met een zogenoemde buddy kan dan heel fijn zijn. Een buddy kan vanuit zijn of haar eigen ervaring helpen om het leven weer op te pakken en te leren omgaan met twijfel en beperkingen. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft tien buddy’s opgeleid om begeleiding aan borst- of darmkankerpatiënten te geven.

Een buddy, een maatje Een buddy is een ‘maatje’: iemand die ook de diagnose kanker kreeg, een behandeling heeft ondergaan, de ziekte heeft verwerkt en anderen in dezelfde situatie wil helpen hiermee om te gaan. Een buddy begrijpt de patiënt beter dan wie ook. Alleen al het feit dat iemand met dezelfde ervaring herkent en erkent waar de ander mee zit en zegt wat er mogelijk is, geeft al wat rust en neemt een deel van de angst weg.

Scholing

In december zijn tien buddy’s geschoold door Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal. Tijdens deze scholing kregen de buddy’s informatie over hoe zij op een goede manier hun ervaringskennis kunnen gebruiken om de ander bij te staan. Hoe dat gebeurt en hoe vaak bepaalt de patiënt uiteindelijk zelf.

Vanaf januari gaan zij aan de slag. Iedereen die de diagnose borst- of darmkanker heeft gekregen, krijgt door de verpleegkundig specialist, vrijblijvend, contact met een buddy aangeboden. Vanzelfsprekend gaan buddy’s zorgvuldig om met de privacy van de patiënten.

Darmlevercentrum

De inzet van de darmkankerbuddy’s past heel goed binnen het kennis- en expertisecentrum DarmLeverzorg. In dit kennis- en expertisecentrum bundelt het ziekenhuis haar kennis over voeding en bewegen samen met de zorg rond darmkanker zowel op het gebied van preventie, behandeling en herstel.

Oncologische zorg A.R.T.Z.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt ook deel uit van de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z). In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei bij elkaar gebracht. In de samenwerking delen gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren.

Nieuwsoverzicht