Coblatie, een nieuwe KNO-ingreep

26 March 2013

coblatie, een naaldje met radiofrequente energie. De nieuwe techniek heeft veel voordelen: voor deze ingreep hoeft de patiënt niet meer onder narcose, hij of zij kan veel sneller naar huis, de wachttijd is korter en de kosten zijn lager.

Voorheen was voor verkleining van de neusschelpen een chirurgische ingreep nodig. De patiënt moest hiervoor onder narcose en worden opgenomen op de afdeling dagbehandeling. De KNO-arts verkleinde de neusschelpen door met een schaartje een klein randje van de neusschelpen af te halen.

Coblatie

Bij de nieuwe techniek, coblatie, gebruikt de KNO-arts radiofrequente energie om de neusschelpen te verkleinen. De patiënt kan op de polikliniek worden geholpen. Vooraf krijgt de patiënt verdoving door middel van een spray en een gaasje met verdovingsvloeistof. Hierna brengt de KNO-arts een naaldje in de neusschelp en verwarmt hij de neusslijmvliezen van binnen. Op deze manier verkleinen de neusschelpen waardoor de doorgankelijkheid van de neus groter wordt. De patiënt kan meteen na de ingreep weer naar huis. Er is nauwelijks kans op een nabloeding.
De patiënten komen na zes weken terug voor controle en de resultaten zijn erg goed. De patiënten zijn ook positief over de behandeling: zij hebben nauwelijks pijn bij de verdoving of van de ingreep, hebben nauwelijks complicaties gehad en hun klachtenpatroon is duidelijk verbeterd.

Vorig jaar verkleinden de KNO-artsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei bij 350 patiënten de neusschelpen.

Nieuwsoverzicht