Diederic Klapwijk ontvangt Medaille van Verdienste

28 January 2015

Klapwijk kreeg de medaille opgespeld door wethouder en loco-burgemeester Leon Meijer. De uitreiking vond plaats tijdens de bijeenkomst ter ere van zijn afscheid als voorzitter van de Alliantie Voeding. Klapwijk werd geprezen voor zijn rol als bevlogen initiatiefnemer en voorvechter bij het streven naar optimale voeding in de zorg.

Vandaag heeft Diederic Klapwijk, gynaecoloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei, een Medaille van Verdienste ontvangen van de gemeente Ede. Klapwijk kreeg de medaille opgespeld door wethouder en loco-burgemeester Leon Meijer. De uitreiking vond plaats tijdens de bijeenkomst ter ere van zijn afscheid als voorzitter van de Alliantie Voeding. Klapwijk werd geprezen voor zijn rol als bevlogen initiatiefnemer en voorvechter bij het streven naar optimale voeding in de zorg.

Klapwijk stond in 2007 aan de wieg van de Alliantie Voeding. Met zijn bevlogenheid wist hij als voorzitter een bloeiende samenwerking tussen Wageningen Universiteit, Ziekenhuis Gelderse Vallei en partners tot stand te brengen. Mede door zijn inzet is er steeds meer aandacht voor voeding in preventie en zorg. ‘Klapwijk wist mensen te verbinden en bruggen te bouwen. Plannen en ideeën werden al snel in acties en projecten omgezet’, aldus Prof. Frans Kok van Wageningen Universiteit en vice- voorzitter van de Alliantie Voeding, tijdens het afscheid. Met financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland, bedrijven en organisaties (FrieslandCampina, DSM, Menzis, Opella) kon een effectief bureau worden opgericht en werden programma’s gestart. Inmiddels lopen er diverse grote onderzoeks- en innovatieprojecten, zoals Cater with Care, NutriProfiel en Eat2Move.

Food Valley

‘De bundeling van voedingswetenschap en zorg in de Alliantie Voeding is belangrijk geweest voor de Food Valley regio’, aldus Leon Meijer, de eerste wethouder ‘food’ in Nederland. Hij gaf aan dat het landelijke netwerk van de Alliantie Voeding een stevige impuls aan de Food Valley heeft gegeven. Aalt Dijkhuizen, voorzitter Topsector Agri & Food, onderstreepte tijdens het afscheid het belang van Klapwijks’ pionierswerk en de vele verbindingen naar het bedrijfsleven die hij legde.

Persoonlijk woord

Diederic Klapwijk was zeer vereerd met de Medaille van Verdienste. Hij bedankte iedereen met wie hij samenwerkte in de Alliantie Voeding. ’Ik heb mij met heel veel enthousiasme en plezier ingezet voor de Alliantie Voeding. Aandacht voor voeding is essentieel om gezondheidswinst te creëren. Ik hoop dat de Alliantie Voeding het belang van voeding in preventie en zorg de komende tijd nog steviger op de politieke- en innovatieagenda weet te zetten’, aldus Klapwijk tijdens zijn afscheid.

Loopbaan

Klapwijk blijft werkzaam als gynaecoloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hij werkt sinds 1986 als gynaecoloog, aanvankelijk in het Pieter Pauw Ziekenhuis te Wageningen en nu in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Van 2003 tot 2013 was hij lid van het Bestuursteam van het ziekenhuis. Sinds 2007 was hij tevens voorzitter van Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei.

Nieuwsoverzicht