Een brief aan u

09 November 2020

Lieve mensen,

Dit voorjaar bedankte ik u op deze plek namens al onze medewerkers voor de hartverwarmende steun die we ontvingen voor ons werk tijdens de eerste coronagolf. Ik richt mij opnieuw tot u, omdat ik me zorgen maak. Er komt een grens aan wat we van onze mensen kunnen vragen. Ik merk dat velen niet precies begrijpen waarom dat is. Wat is er dan zo moeilijk of zo zwaar? Dat wil ik u graag proberen uit te leggen. Want met begrip van u krijgen we het samen voor elkaar.

Zorghart voor iedereen

Laat ik beginnen bij het ‘zorghart’ van onze artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Zij zijn opgeleid om mensen te helpen en te begeleiden die zorg nodig hebben. Ze doen hun uiterste best voor iedereen. Door de toename van het aantal patiënten die besmet zijn met covid-19, kan helaas niet iedereen zo snel worden geholpen als we zouden willen. Dat raakt hun professionele hart, maar het is wel de realiteit waar we nu mee te maken hebben. We proberen om zoveel mogelijk zorg te blijven leveren, maar een bed dat we aan een doodzieke patiënt met covid-19 geven, kunnen we nou eenmaal niet aan een ander geven. En de verpleegkundigen, artsen en assistenten die voor deze patiënt zorgen, kunnen niet tegelijkertijd ook voor patiënten op een andere afdeling zorgen. Want dat is nu precies wat het zo lastig maakt.

Grenzen van ons kunnen

Als ziekenhuis hebben we een bepaald aantal bedden, spreekuren, artsen en verpleegkundigen. Deze zijn verdeeld over de verschillende medische specialisaties, zoals longgeneeskunde, cardiologie, orthopedie, etc. Er was nooit een afdeling voor covid-19. Die hebben we nu noodgedwongen extra moeten inrichten. Maar we hebben niet ineens meer personeel beschikbaar. Terwijl de verzorging van patiënten die besmet zijn met covid-19 meer vraagt. Bij één bed, staan dus meer zorgverleners dan normaal. Dus om zorg te kunnen bieden aan patiënten die besmet zijn met covid-19, moeten we personeel van andere plekken in het ziekenhuis inzetten. Hierdoor kan de zorg op die plekken niet volledig doorgaan. Om zoveel mogelijk patiënten te kunnen verzorgen, hebben we ook extra personeel van buiten ons ziekenhuis aangetrokken. Deze mensen moeten vaak eerst geschoold worden. En dat vraagt tijd. Liever zouden wij ons zorghart willen laten spreken en iedereen helpen. Maar de grens wordt nu bepaald door het aantal beschikbare zorgmedewerkers.

Korte lontjes

Iedereen is moe, snakt naar meer vrijheid en wil het liefste dat we weer over kunnen naar normaal. Dat geldt dus ook voor onze medewerkers. Onze medewerkers hebben in de tussentijd geen tot weinig tijd gekregen om te herstellen van de enorme werkdruk. Die is namelijk blijvend hoog vanwege alle zorg die nog ingehaald moet worden. En waar we in het begin vleugels kregen van de waardering voor ons werk, lijkt dat nu soms ver weg. Op dit moment hebben we zelfs vaak te maken met negatieve opmerkingen, scheldkanonnades en agressie. Mensen, dat kan toch niet de bedoeling zijn?! Wij willen namelijk maar één ding, iedereen de best mogelijke zorg leveren. Onze telefonistes, receptiemedewerkers, assistenten in de polikliniek en beveiligers doen hun uiterste best om binnen de mogelijkheden maximale gastvrijheid te bieden. Kunnen we dan met elkaar een beetje meer begrip tonen en met elkaar meeleven? Ik vraag u daarom om de instructies van onze medewerkers op te volgen. Voor uw en hun veiligheid. We waarderen uw vriendelijkheid, medewerking en steun enorm.

Samen voor elkaar

Binnen ons ziekenhuis blijven we de schouders eronder zetten. We doen dat met alle ziekenhuizen in onze regio door de zorg te verdelen. En alle regio’s doen dat met elkaar binnen Nederland. Soms betekent dit dat patiënten worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. We begrijpen dat dit niet altijd fijn is voor de naasten. Toch vragen we ook hier uw begrip voor. Zo kunt u er op rekenen dat er ook voor u ruimte wordt gemaakt als u direct zorg nodig heeft. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Door ons aan de regels te houden, hoe moeilijk dat soms ook is. En mocht u onverhoopt op welke manier dan ook zorg nodig hebben, dan staan wij voor u klaar. Met al onze deskundigheid, ons zorghart én een glimlach. #samenvoorelkaar

Namens het bestuur, artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur

Nieuwsoverzicht