Eiwitrijke voeding voor goed herstel

03 October 2014

Onderzocht wordt of het herstel van oudere patiënten na een ziekenhuisopname verbetert door speciaal ontwikkelde eiwitverrijkte producten. Daarvoor worden 300 patiënten benaderd, waarvan er 100 worden gevolgd die na een ziekenhuisopname thuis herstellen.

Eén groep krijgt een standaard dieet met extra energie en eiwit. De andere groep ouderen krijgt speciale eiwitverrijkte producten, zoals brood, soep, sap en koek. Gekeken wordt met welke aanpak ouderen sneller herstellen en welk effect dit dieet heeft op hun conditie.

Ouderen hebben een verhoogd risico op ondervoeding. Ondervoeding brengt veel nadelige effecten met zich mee, zoals een vertraagd herstel bij ziekte en operaties. Binnen het project Cater with Care worden daarom lekkere en eiwitrijke voedingsmiddelen ontwikkeld die tegemoet komen aan de behoeftes van ouderen. Uiteindelijke doel is dat door nieuwe eiwitrijke basisvoeding ondervoeding bij ouderen voorkomen en bestreden kan worden.

Er zijn inmiddels eiwitverrijkte broden, soepen, sappen en koeken ontwikkeld, in verschillende soorten en smaken. Het Cater with Care onderzoeksteam zal vanaf 1 oktober het effect van deze nieuwe producten op het herstel van ouderen gaan onderzoeken. Dit onderzoek volgt op de Cater with Care onderzoeken die de afgelopen jaren al zijn gedaan naar o.a. eiwitinname, acceptatie van de nieuw ontwikkelde producten en het effect van At Your Request®, de unieke maaltijdservice die het Edese ziekenhuis biedt.

Onderzoeksopzet

De effectstudie wordt op de afdelingen ouderengeneeskunde en longgeneeskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei uitgevoerd. Een deel van de patiënten zal ook na het ziekenhuisverblijf thuis aan het project deelnemen. De deelnemers worden in twee groepen verdeeld, één groep krijgt het standaard energie- en eiwitverrijkte dieet, de andere groep de nieuw ontwikkelde Cater with Care-producten. Dit is zowel tijdens ziekenhuisopname als in de eerste twaalf weken thuis het geval. Er zal gekeken worden naar het effect van deze producten op de eiwitinname van de deelnemende ouderen en op hun fysiek functioneren als maat voor herstel.

Cater with Care

Cater with Care is een groot onderzoeksproject dat is ontwikkeld door de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. In dit onderzoeksproject werken Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei samen met het bedrijfsleven. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (GO/EFRO).

Nieuwsoverzicht