Familiebegeleiding op IC wint Gouden Oor Award

31 October 2014

Het team van de Intensive Care en Medium Care (IC/MC) en de werkgroep familiebegeleiding van Ziekenhuis Gelderse Vallei doet dat heel goed. Samen met twee andere ziekenhuizen en Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben zij in een groot project hieraan gewerkt.

Effectief luisteren naar patiënten

Voor hun prestaties kregen zij de Gouden Oor Award uitgereikt. Een prestigieuze prijs voor effectief omgaan met feedback van klanten.

De IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt samen met IC’s uit het Kennemer Gasthuis in Haarlem, het Erasmus MC in Rotterdam en het lectoraat Acute Zorg van de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het onderwerp familiebegeleiding. De jury roemde de betrokkenheid en het enthousiasme van de landelijke werkgroep, en de diep gewortelde overtuiging dat luisteren naar en een goede begeleiding van naasten van groot belang is. Dankzij de samenwerking tussen (ex-)IC-patiënten, IC-artsen en IC-verpleegkundigen, paramedici, IC-managers en onderzoekers wordt de patiënt centraal gesteld. Alle zorgverleners werken vanuit het perspectief van de patiënt en zijn familie. Dat betekent dat mensen zich echt gehoord en begrepen voelen.

Waardering

De Edese internist-intensivist Marijke van der Steen vertelt: ‘Onze werkgroep familiebegeleiding van de IC behoort tot de landelijke werkgroep Family Centered Intensive Care die de Gouden Oor Award heeft gewonnen. De samenwerking breidt zich als een olievlek uit; ik geloof ook zeer in de aanpak dat je zoveel mogelijk informatie, kennis en ervaring snel deelt. Dat heeft waardering en het winnen van de mooie Gouden Oor Award voor de Zorg opgeleverd!’

Gouden Oor

Sinds 2006 wordt jaarlijks de Gouden Oor Award uitgereikt aan de organisatie die het meest effectief omgaat met feedback van klanten. Eerdere winnaars waren Robeco, Essent en KLM.
Dit jaar werd voor het eerst de ‘Gouden Oor Award voor de Zorg’ uitgereikt als prijs voor het effectief luisteren naar mensen die zorg gebruiken. Wie zorg nodig heeft, wil niet alleen geholpen worden, maar vooral gehóórd worden. De Gouden Oor Award Zorg beloont organisaties die met succes het luisteren naar klanten aantoonbaar hebben versterkt. Op die manier worden inzichten en goede voorbeelden gedeeld die navolging verdienen.

Nieuwsoverzicht