Feest! HELP bestaat 10 jaar

07 October 2022

Sinds 10 jaar krijgen opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder die een risico lopen op acute verwardheid (delier) en/of lichamelijke achteruitgang HELP (Hospital Elder Life Program) aangeboden. Ook patiënten die bij opname al een delier hebben of al langer last hebben van geheugenproblemen worden hierin meegenomen. Met dit programma krijgen patiënten aanvullende zorg die aangeboden wordt door geschoolde vrijwilligers.

Helma van de Kuit – Engelage, activiteitentherapeut en coördinator vrijwilligers: ‘Door het HELP-programma krijgen oudere patiënten extra persoonlijke en ondersteunende aandacht van vrijwilligers tijdens de ziekenhuisopname. Onze vrijwilligers voeren dagelijks activiteiten uit om de ouderen te helpen. Ze ondersteunen bij cognitieve beperkingen, slaapgebrek, beperkte mobiliteit, zichtproblemen, gehoorproblemen, uitdroging en spanning of onrustgevoelens. Zo kunnen ze samen met de patiënt de krant doornemen, een handmassage aanbieden, samen wandelen om in beweging te blijven of iemand stimuleren om te eten en drinken’.

De HELP-vrijwilligers worden geschoold om deze taken goed uit te voeren. Ze zijn per dag in 2 diensten van 3 uur aanwezig op de afdeling. Voor de handmassages wordt 2 tot 3 keer per week een extra dienst ingezet zodat ze daar de rust en de tijd voor kunnen nemen.

Voor de start van iedere dienst is er een overleg tussen de vrijwilligers en de verpleegkundigen over de patiënten die meedoen met HELP. Samen overleggen en kijken ze welke mogelijkheden er op dat moment zijn voor de patiënt.

‘Het is dankbaar vrijwilligerswerk’

‘Ik ga iedere dienst met veel energie naar het ziekenhuis. Het is zo dankbaar werk en ik ben blij dat we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen aan de zorg van deze patiënten. Patiënten waarderen onze aanwezigheid ook enorm. Samen besteden we de tijd in het ziekenhuis effectief en daarnaast maken we het ook nog eens gezellig! En we zoeken trouwens nog HELP-vrijwilligers voor de dienst van 17.00 – 19.00 uur. Iets voor u?’ aldus een van de vrijwilligers. Meer informatie over ons vrijwilligerswerk is hier te lezen. 

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

En nu werden de rollen eens omgedraaid! Op donderdag 6 oktober werden alle HELP-vrijwilligers van Ziekenhuis Gelderse Vallei in het zonnetje gezet. Het programma stond in het teken van voeding, bewegen en slaap en er werd afgesloten met een heerlijk buffet.

Nieuwsoverzicht