Goede behandelresultaten borst- en darmkanker

31 May 2016

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft op 26 mei 2016 een uitgebreide versie van het Kwaliteitsvenster met goede behandelresultaten voor borst- en (endel)darmkanker gepubliceerd. Samen met andere ziekenhuizen in Nederland wordt een stap gezet in openheid en transparant maken van zorg. Patiënten met borst- of (endel)darmkanker kunnen voortaan online informatie bekijken over de kwaliteit en resultaten van de behandelingen, via www.nvz-kwaliteitsvenster.nl. Voor ons ziekenhuis geldt: de behandelresultaten zijn zeer goed.

Kwaliteitsvenster geeft meer informatie

Onze publicatie was om technische redenen een dag later dan andere ziekenhuizen, namelijk op 26 mei. De ontwikkeling van het kwaliteitsvenster gaat door, want volgend jaar worden in samenwerking met patiëntenorganisaties acht andere specifieke aandoeningen toegevoegd aan het landelijke kwaliteitsvenster. Om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen, krijgen patiënten niet alleen cijfers te zien maar vooral informatie over de betekenis daarvan, met een toelichting per ziekenhuis.

Borstkanker

Alle patiënten en hun naasten kunnen via de website op een laagdrempelige manier betrouwbare en begrijpelijke informatie krijgen over de uitkomsten van borst- en (endel)darmkankerbehandelingen. In 2015 behandelde Ziekenhuis Gelderse Vallei 290 nieuwe patiënten met borstkanker. Op het kwaliteitsvenster kunnen patiënten een norm vinden voor het achterblijven van kankerweefsel na borstsparende operaties. Deze is landelijk vastgesteld op 15 procent, wat betekent dat in maximaal 15 procent van de patiënten tumorweefsel achterblijft. In Ziekenhuis Gelderse Vallei is dit percentage fors lager, namelijk 1,4 procent. De goede behandeling is ook beloond met het Roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland.

Darmkanker

In 2015 voerde het ziekenhuis 75 operaties uit bij (endel)darmkanker, de norm is minimaal 20, dus hier is ruimschoots aan voldaan. Ook voor (endel)darmkanker geldt een norm voor het niet radicaal verwijderen van kankerweefsel. De landelijke norm is 4,8 % en in 2015 was deze in ons ziekenhuis 2,0 %. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft het Groene vinkje gekregen voor uitstekende (endel)darmkankerzorg.


Gegevens uit het kwaliteitsvenster.

Landelijk

Alle instellingen (algemene ziekenhuizen, specialistische instellingen, UMC’s) doen mee met het Kwaliteitsvenster behandelresultaten. Het eerste Kwaliteitsvenster werd in 2014 gelanceerd. Vanaf de lancering zijn de Kwaliteitsvensters zo’n kwart miljoen keer bekeken. Best bekeken thema’s zijn: patiëntervaringen, sterftecijfers en werk van artsen.

Nieuwsoverzicht