Injectie met eigen bloedplaatjes helpt patiënt met peesklachten

26 augustus 2011

Patiënten met chronische peesklachten waarbij de behandeling door huisarts of fysiotherapeut geen verbetering geeft hebben wellicht baat bij de behandelmethode van de werkgroep chronische peesproblematiek in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Team van deskundigen

Orthopedisch chirurg Huib van Helden en revalidatiearts Reinoud Meijer werken nu ruim een jaar intensief samen in de behandeling van patiënten met bijvoorbeeld achillespeesproblemen, tennis- of golfersellebogen en jumpersknee. Reinoud Meijer vertelt: ‘We zien alleen patiënten die geen baat hebben bij het reguliere behandeltraject. Patiënten die alles al hebben geprobeerd om van hun klachten af te komen. Hier in het ziekenhuis werken we met een team van deskundigen samen, waardoor we een goede therapie kunnen bieden die in de meeste gevallen afdoende helpt.’
In het ziekenhuis doet Huib van Helden het intakegesprek waarin hij controleert of de juiste diagnostiek heeft plaatsgevonden. Zonodig laat hij verder onderzoek doen dat bestaat uit een echo, of een CT- of MRI-scan. 'Ik onderzoek of de klachten daadwerkelijk te maken hebben met een chronische peesontsteking. Is dat het geval, dan starten we een revalidatiebehandeling.’

Oefenprogramma

Reinoud: ‘Het uitgangspunt bij de revalidatiebehandeling is, dat we ons op de oorzaak van de klachten richten. Want als je een ontsteking behandelt, maar de oorzaak ervan niet, dan komen de klachten weer terug. Die oorzaak is vaak overbelasting. De behandeling komt dan ook meestal neer op gedoseerde rust. De therapie bestaat onder meer uit een gericht oefenprogramma met fysiotherapie, medicijnen, rust en bijvoorbeeld een gipsspalk. Bij de behandeling kunnen verschillende zorgverleners betrokken worden, zodat er voor de patiënt een behandeling op maat is.’
Huib van Helden benadrukt: ‘De patiënt moet echt zelf aan de slag. Soms krijgen we de opmerking dat ze al fysiotherapie hebben gevolgd. Maar vaak bleek dat niet afdoende. Bijvoorbeeld doordat het oefenprogramma niet adequaat was, of niet daadwerkelijk werd gevolgd door de patiënt thuis. Ons oefenprogramma speciaal voor dit soort klachten gemaakt. Zeventig procent van de patiënten die wij zien, zijn erbij gebaat.'

PRP-injecties

Huib van Helden: 'In 30 procent van de gevallen is de ontsteking dusdanig, dat de klachten aanwezig blijven en een voor vervolgbehandeling wordt gekozen. Dan is er de mogelijkheid voor injecties met bloedplaatjesrijk plasma: PRP-injecties (Plateled Rich Plasma). Deze bieden goede genezingskansen. Tweederde van deze patiëntengroep reageert hier alsnog heel goed op. Vaak geen volledig herstel, maar wel een zeer sterke verbetering. Reinoud vult aan: ‘Ook voor sporters met chronisch blessureleed kan dit een uitkomst zijn.’
Peesblessures komen veel voor en zijn meestal werkgerelateerd (RSI) of komen door sporten. Bij de genezing van peesblessures spelen groeifactoren een heel belangrijke rol. Deze groeifactoren zijn in hoge concentraties aanwezig in bloedplaatjes. Bij blessures is de toevoer van bloed minder optimaal. Door een injectie met eigen bloedplaatjes in de geblesseerde pees, wordt de genezing bevorderd. De resultaten van patiënten die zijn behandeld met PRP-injecties zijn positief.

Aandoeningen die behandeld worden met PRP-injecties:

  • Tenniselleboog
  • Golferselleboog
  • Jumpersknee
  • Achillespeesklachten
  • Hielspoorklachten
Nieuwsoverzicht