Kwaliteitsvenster ziekenhuizen gepresenteerd

13 May 2014

Ook de gegevens van Ziekenhuis Gelderse Vallei staan hierin. De NVZ: ‘Dit Kwaliteitsvenster maakt voor het eerst op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van 10 zinvolle ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar. Het geeft in één oogopslag betrouwbare informatie voor patiënt.’

Het is voor het eerst dat patiënten in heel Nederland op dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen kunnen opvragen.

N.B. de scores 'infectie na knieprothese' en 'infectie na heupprothese' zijn gecorrigeerd.

Kaarten

Het Kwaliteitsvenster bestaat uit ’10 online kaarten’. Op elke kaart staat een onderwerp. Als de patiënt bijvoorbeeld op de kaart ‘risicovolle operaties’ klikt, verschijnt de prestatie van het ziekenhuis op het gebied van ingewikkelde of weinig voorkomende operaties en de samenwerking met andere ziekenhuizen op dat gebied. Nog belangrijker is dat de patiënt ook informatie krijgt over de betekenis van de kwaliteitsinformatie en de context ervan. Hoe scoort het ziekenhuis bijvoorbeeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde of ten opzichte van vorig jaar? En hoe verklaart een ziekenhuis bijvoorbeeld een minder goed resultaat en wat doet het er eventueel aan om het resultaat te verbeteren?

De 10 kwaliteitsindicatoren op een rij: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties, tevredenheid van medewerkers.

Laagdrempelig

Bij de keuze van de tien indicatoren zijn de Patiëntenfederatie Nederland, cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders, kwaliteitsadviseurs en het bureau SiRM betrokken geweest.
Van Rooy: ’Het is natuurlijk geweldig dat patiëntinformatie nu laagdrempelig beschikbaar is. Op het internet vind je een oerwoud van gegevens, soms nuttig maar vaak onbegrijpelijk of onbetrouwbaar. Dit Kwaliteitsvenster garandeert de patiënt onderbouwde en begrijpelijke informatie.’

Uitkomstindicatoren

Ook zijn er plannen om straks kwaliteitsinformatie per aandoening of specialisme te ontwikkelen, met een focus op uitkomstindicatoren. Daarmee krijgt de patiënt meer inzicht in de kwaliteit van zorg die voor zijn aandoening of ziekte nodig is.

Nieuwsoverzicht