Maatschappelijk verantwoorde organisatie

04 November 2014

Toch zijn er hoge eisen aan een organisatie die zich een ‘maatschappelijk verantwoorde organisatie’ mag noemen. Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis dat zijn ‘zelfverklaring’ op Publicatieplatform ISO 26000 heeft gepubliceerd.

Deze zelfverklaring betekent dat het ziekenhuis zichzelf heeft getoetst aan de internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO).

Door het volgen van de stappen in de praktijkrichtlijn en het beantwoorden van een groot aantal vragen met onderbouwde voorbeelden behaalt het ziekenhuis deze verklaring. Met het publiceren van deze verklaring toont het ziekenhuis aan de buitenwereld hoe serieus het de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Duurzaamheid is het kernwoord.

Gezonde voeding

Een groot aantal normen in de richtlijn gaat over de zorg voor mensen: de medewerkers en patiënten. Op hoofdthema’s heeft het ziekenhuis een duurzaam beleid: Eigen regie bij de patiënt, gezonde voeding en bewegen ingebed in de zorg en steeds meer E-zorg (toegankelijke informatie voor de patiënt en zijn naaste via on-line behandelprogramma’s en digitale informatie tijdens de behandeling).
Maar ook heel praktisch: Het ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening. Door middel van warmte/koude opslag wordt energie ‘teruggewonnen’. En in het ziekenhuis vind je steeds meer energiezuinige lampen.

Werkgever

Ziekenhuis Gelderse Vallei scoort hoog met duurzaam beleid voor goed werkgeverschap, het houden van tevredenheidonderzoeken bij medewerkers en patiënten en het reduceren van ziekteverzuim. Het opleiden en trainen van leerlingen en zorgverleners vindt plaats in een zogenaamd Leerhuis.
Goede informatievoorziening en klachtenafhandeling horen bij een maatschappelijk verantwoorde organisatie. Maar ook een duidelijk omschreven financiële visie, maatregelen tegen fraude/corruptie, het bevorderen van de efficiency en het tegengaan van verspilling.

Zelfverklaring

Een ziekenhuis is eigenlijk een van de eerste organisaties die moeten werken aan verduurzaming. Het staat immers midden in de maatschappij, heeft directe impact op het leven van mensen, heeft een voorbeeldfunctie en veroorzaakt een grote milieu-impact. Toch is het ziekenhuis in Ede een van de eersten in Nederland die haar inzet transparant maakt met een zelfverklaring. Op een publicatieplatform staan alle organisaties die een Zelfverklaring ISO 26000 publiceren. Het kwaliteitsinstituut NEN toetst op volledigheid. Op dit moment hebben al meer dan 50 organisaties hun zelfverklaring en onderbouwing gepubliceerd.

Nieuwsoverzicht