Meer mogelijkheden bloedafname in Renkum en Heelsum

02 February 2015

Op de prikposten in Renkum en Heelsum wordt al jaren bloed afgenomen voor patiënten van de huisartsen, Trombosedienst Neder-Veluwe en specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het bloedonderzoek werd gedaan in Ede. Vanaf maandag 2 februari is het ook mogelijk bloed af te laten nemen voor onderzoek in Rijnstate. Hierdoor kan de patiënt het bloedonderzoek uit laten voeren in het ziekenhuis waar hij of zij onder behandeling is.

Vanaf maandag 2 februari 2015 kunnen patiënten in Renkum en Heelsum bloed af laten nemen voor zowel Trombosedienst Neder-Veluwe, Ziekenhuis Gelderse Vallei als Rijnstate.

Op de prikposten in Renkum en Heelsum wordt al jaren bloed afgenomen voor patiënten van de huisartsen, Trombosedienst Neder-Veluwe en specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het bloedonderzoek werd gedaan in Ede. Vanaf maandag 2 februari is het ook mogelijk bloed af te laten nemen voor onderzoek in Rijnstate. Hierdoor kan de patiënt het bloedonderzoek uit laten voeren in het ziekenhuis waar hij of zij onder behandeling is. Door deze samenwerking kunnen inwoners van Renkum en Heelsum, die patiënt zijn bij Rijnstate, in hun eigen omgeving terecht voor bloedafname.

Nieuwsoverzicht