Meer mogelijkheden eerstelijns cardiologisch onderzoek

28 July 2015

De patiënt wordt zo sneller en efficiënter geholpen. Wel is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts krijgt de resultaten van het onderzoek van de cardioloog en bespreekt deze vervolgens met de patiënt.

Als een patiënt met duidelijke hartklachten bij de huisarts komt, verwijst deze direct door naar de cardioloog. Maar vaak is de oorzaak van bepaalde klachten niet direct duidelijk. Om uit te zoeken of bepaalde klachten inderdaad door het hart komen, kan de huisarts vanaf nu digitaal een fietstest, echo of Holteronderzoek voor de patiënt aanvragen.

Sneller en efficiënter

De patiënt wordt sneller en efficiënter geholpen, want hij/zij hoeft voor het onderzoek het ziekenhuis maar één keer te bezoeken. Voorheen was vooraf ook een bezoek aan de cardioloog nodig. Voor de onderzoeken is daarnaast een kortere wachttijd dan voor een bezoek aan de cardioloog. Nadat de patiënt voor het onderzoek in het ziekenhuis is geweest, krijgt de huisarts de uitslag. Indien nodig kunnen patiënten direct door naar de cardioloog, bijvoorbeeld als de testuitslagen sterk afwijken. Deze werkwijze is niet alleen sneller en efficiënter voor patiënten. Het past ook in de landelijke trend om meer medisch specialistische zorg bij de huisarts te leggen. Zo kunnen de stijgende zorgkosten worden gedrukt.

Fietstest, echocardiografie en Holteronderzoek

De onderzoeken vinden plaats in het ziekenhuis en worden gedaan door hartfunctielaboranten. Het gaat om de volgende onderzoeken: fietstest, echocardiografie en Holteronderzoek. Bij de fietstest wordt gekeken hoe het hart reageert op inspanning. De patiënt fietst op een hometrainer, waarbij de activiteit van het hart wordt geregistreerd.
Een echocardiografie is een onderzoek waarbij het hart wordt onderzocht met hulp van ultra-geluidsgolven. De echo's van deze geluidsgolven worden weer opgevangen en vertaald in beelden. Bij een Holteronderzoek wordt gedurende 24 uur (soms langer) het hartritme opgenomen. Dit gebeurt via een recorder, die de patiënt om het middel draagt.

Nieuwsoverzicht