Nieuwe behandeling voor kinderen met overgewicht

16 February 2015

Deze week start in Ziekenhuis Gelderse Vallei de eerste groep met 13 kinderen. Na het succesvolle, bekroonde programma voor jongere kinderen (‘Aan Tafel’) is nu speciaal voor wat oudere kinderen een behandelprogramma gemaakt. Onder begeleiding van een enthousiast multidisciplinair team gaan de kinderen en hun ouders werken aan een gezonde leefstijl met focus op meer en beter bewegen en gezond eten.

Basta! is het behandelprogramma voor kinderen van 8 t/m 11 jaar met overgewicht of obesitas. Deze week start in Ziekenhuis Gelderse Vallei de eerste groep met 13 kinderen. Na het succesvolle, bekroonde programma voor jongere kinderen (‘Aan Tafel’) is nu speciaal voor wat oudere kinderen een behandelprogramma gemaakt. Onder begeleiding van een enthousiast multidisciplinair team gaan de kinderen en hun ouders werken aan een gezonde leefstijl met focus op meer en beter bewegen en gezond eten. Het programma maakt onder andere gebruik van een digitaal werkboek en groepsbijeenkomsten over voeding en bewegen.

Het programma Basta! duurt een jaar. Het is een intensief programma waarin kinderen met hun ouders/verzorgers de eerste drie maanden tweewekelijks naar het ziekenhuis komen voor een beweegbijeenkomst en een groepsgesprek. Daarna zijn de bijeenkomsten minder frequent, ongeveer een keer per maand. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn: gezonde voeding, gezonde keuzes, motivatie, bewegen, zelfbeeld, doelen stellen en plannen.

Motivatie ouders

Gemotiveerde kinderen met overgewicht of obesitas kunnen zich bij hun huisarts melden voor deelname. Het programma Basta! is nadrukkelijk ook gericht op de ouders/verzorgers. Zij spelen een essentiële rol in het aanpakken van het overgewicht van hun kind. Zij vervullen een voorbeeldfunctie en het team verwacht van hen een positieve houding om de leefstijl van hun gezin te veranderen. De ouders moeten ook actief deelnemen aan speciale ouderbijeenkomsten.

Digitaal werkboek

De kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen een eigen inlogcode voor het digitale werkboek. Daarin staan handige tips, oefeningen en opdrachten. Via e-mails kunnen de ouders informatie uitwisselen met het behandelteam dat bestaat uit een kinderarts, psychologisch medewerker, diëtist en een fysiotherapeut.

Behandelprogramma’s

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft in totaal drie behandelprogramma’s ontwikkeld voor kinderen met overgewicht of obesitas: AanTafel! (3 t/m 7 jaar), Basta! (8 t/m 11 jaar) en Toppers (12 t/m 17 jaar). Nadat kind en ouders een behandelprogramma hebben doorlopen, is er een nazorgprogramma: gedurende twee jaar werken zij aan het volhouden van hun veranderde leefstijl.

Nieuwsoverzicht