Nieuwe werkwijze rond operatie gebroken heup geeft goede resultaten

12 January 2016

Onderzoek wijst uit dat door veranderingen rond de operatie van een gebroken heup het aantal patiënten met een delier (acute verwardheid) door de ziekenhuisopname is afgenomen. Ook het aantal dagen dat mensen door een gebroken heup in het ziekenhuis lagen, nam af. Een half jaar geleden voerde Ziekenhuis Gelderse Vallei een groot aantal veranderingen door in de zorg voor mensen met een gebroken heup. En dit geeft goede resultaten voor patiënten.

Operatie binnen 24 uur

Bij een gebroken heup is vrijwel altijd een operatie nodig om de heup te herstellen. Jan-Kees van Buren, zorgmanager in Ziekenhuis Gelderse Vallei, vertelt dat er sinds een half jaar dagelijks een plek is gereserveerd voor een heupoperatie. Hierdoor kunnen patiënten met een gebroken heup binnen 24 uur worden geopereerd. ‘Dit is erg belangrijk omdat een gebroken heup erg pijnlijk is en het bovendien voor een goed herstel van belang is dat de patiënt weer zo snel mogelijk in beweging komt.’

Aandacht oudere patiënt

Mensen die een heup breken en daardoor in het ziekenhuis komen, zijn vaak oudere mensen. Als ouderen in een ziekenhuis worden opgenomen is er een grote kans dat zij te kampen krijgen met een delier, een acute verwardheid. Jan-Kees van Buren: ‘Eén van de veranderingen is dan ook dat de geriater alle kwetsbare oudere patiënten (ouder dan 70 jaar) voor en na de operatie onderzoekt. Ook is er dagelijks overleg tussen de geriater, fysiotherapeut, het medisch maatschappelijk werk en de afdelingsverpleegkundige. Zij bespreken het vervolgtraject en bereiden goed het ontslag van de patiënt voor.’

Positieve resultaten

De resultaten van de vernieuwingen zijn erg positief. Sinds 1 juli is het aantal patiënten met een delier afgenomen van 26 naar 17. Daarnaast herstelden patiënten sneller en konden zij eerder naar huis.

Speciaal team

Een gebroken heup kan door een orthopedisch chirurg of traumachirurg worden geopereerd. Sinds 1 januari werken deze specialisten nauw samen. Een speciaal team van orthopedisch chirurgen en traumachirurgen verzorgt deze operaties, zowel overdag, als ’s avonds en in het weekend. Iedere dag is er een coördinator die de heupzorg regelt en eventueel de ‘heupachterwacht’ (de dienstdoende orthopeed of traumachirurg) inschakelt.

Ieder jaar worden er ongeveer 400 patiënten met een gebroken heup opgenomen in Ziekenhuis Gelderse Vallei.


Nieuwsoverzicht