Online zorg voor jonge patiënten

02 March 2022

Kinderen groeien op met digitale middelen. Zo leren ze vanaf laptops en tablets, bekijken video’s op YouTube en voeren gesprekken via verschillende apps. In Ziekenhuis Gelderse Vallei volgen kinderen met diabetes, slaapproblemen, poep- of plasproblemen of overgewicht ook alle informatie over hun behandeling digitaal. Dit doen zij via eZorg: het online platform van het ziekenhuis.

Wat is eZorg?

eZorg is een op zichzelf staande kleine website die hoort bij een behandeling of onderzoek. Belangrijke informatie over de behandeling wordt op maat aangeboden. Zo lezen en bekijken kinderen altijd de juiste info op het juiste moment. Het lezen van lange folders met veel tekst behoort tot de verleden tijd. De patiënten en hun ouders beantwoorden ook vragenlijsten via eZorg. Op deze manier zijn zorgverleners beter op de hoogte van de situatie van het kind en kunnen daardoor nóg betere zorg verlenen.

Voor ouders

Als kinderen nog jong zijn, is het prettig en belangrijk dat ouders meelezen en meekijken in eZorg. Voor ouders van jonge kinderen zijn er daarom de speciale ouderomgevingen. Zij vinden hier onder andere informatie over de behandeling van hun kind, vragenlijsten en dagboeken. Op deze manier krijgen zij de regie over de behandeling van hun kind.

Online zorg = leuk

Van info over gezonde voeding als je diabetes hebt tot uitleg over het invullen van een slaapdagboek: in eZorg vinden patiënten en hun ouders het terug in video’s, afbeeldingen en tekst. Niet iedereen vindt het even prettig om teksten te lezen. Soms is het bekijken van een video gewoon fijner én leuker. Zeker voor kinderen. Met deze manier van informatievoorziening sluit Ziekenhuis Gelderse Vallei aan op de behoefte van hun jonge patiënten.

Altijd in contact

Via eZorg versturen kinderen en hun ouders heel gemakkelijk een bericht naar de zorgverleners van het kind. Is er een vraag over bijvoorbeeld de medicatie of het herstel? Met één klik op de knop komt de vraag via eZorg in de mailbox van de arts of verpleegkundige terecht. Zo staan patiënt en zorgverlener altijd in contact met elkaar.

Nieuwsoverzicht